Anunţuri

ANUNT PUBLIC

I.I. DINCĂ DĂNUȚ IULIAN ȘTEFAN titular al proiectului „Construire fabrică de peleți în comuna Bogdănești, județul Vaslui” propus a fi amplasat în satul Horoiata, comuna Bogdănești, jud. Vaslui, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vaslui, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire fabrică de peleți în comuna Bogdănești, județul Vaslui” propus a fi amplasat în satul Horoiata, comuna Bogdănești, jud. Vaslui. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui din strada Călugăreni, numărul 63, telefon 0335 401723, în zilele de luni – joi, între orele 800-1600 şi vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmvs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului – APM Vaslui”.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button