Anunţuri

ANUNȚ – Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice

               Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti – judeţul Vaslui (APC Vaslui) anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind                                        aprobarea Indicatorilor de performanță ai serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, pentru anul 2024, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare.

               Documentația aferentă proiectului de hotărâre include:

                – textul proiectului de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor de performanță ai serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, pentru anul 2024;

               –  Indicatorii de performanță pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare – ținte pentru anul 2024.

                Documentația poate fi consultată:

  • pe site-ul asociației ADI – APC Vaslui: www.apc-vaslui.ro;
  • la sediul  APC Vaslui: mun. Vaslui, strada Decebal, nr. 16, et. 2, camera nr. 8, jud. Vaslui.           

                Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 07.05.2024, astfel:

              – ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: apcvaslui@gmail.com;  

              – prin poștă, pe adresa APC Vaslui: mun. Vaslui,  str. Decebal, nr. 16, et. 2, camera  nr. 8, jud. Vaslui;

              – la sediul  APC Vaslui din mun. Vaslui, strada Decebal, nr. 16, et. 2, camera nr. 8, jud. Vaslui.           

               Materialele transmise vor purta mențiunea ,,Propuneri privind <Proiectul de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor de performanță ai serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, pentru anul 2024”.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button