Anunţuri

Asociatia ”Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui”

Data publicarii: 27.02.2024

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta lansarea primei sesiuni de primire a cererilor de proiecte din anul 2024 in data de 05.03.2024 pentru Masura 7/6B – „Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor” in perioada 05.03.2024 – 03.04.2024 – finantare din fonduri FEADR

Beneficiari eligibili pentru Masura M7/6B – fonduri FEADR:

– Comunele definite conform legislației în vigoare;

– ONG-uri definite conform legislației în vigoare;

– Unități de cult definite conform legislației în vigoare.

Fondurile disponibile pentru Masura 7/6B – finatare din fonduri FEADR sunt de 139.133,24 euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul Masurii M7/6B este de 139.133,24 euro.

Data limita de primire a proiectelor: 03.04.2024, ora 13.

Termenul maxim de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plati) este de 31.12.2025 (cu respectarea instructiunilor de plata – anexa la Contractul de finantare, privind depunerea ultimei cereri de plata aferenta proiectului).

Depunerea proiectelor pentru masura enuntata mai sus se va face la sediul Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Deleni, sat Deleni (in incinta primariei), cod postal 737170, judetul Vaslui, telefon 0235 302 658, in intervalul orar 09:00 – 13:00, de luni pana vineri.

Solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul documentului “GHIDUL SOLICITANTULUI” aferent masurii de finantare.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea masuriii enuntate mai sus din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Epureni, Lipovat, Muntenii de Jos,

Rosiesti, Șuletea, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent Masurii 7 / 6B (fonduri FEADR), care sunt publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro.

Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0235 302 658 in intervalul orar 8 – 14, de luni pana vineri.

Va putem oferi si varianta pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurii lansate de GAL. Vă aşteptăm la sediul Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Deleni, sat Deleni (in incinta primariei), cod postal 737170, judetul Vaslui, telefon 0235 302 658.

Scrieţi-ne pe galpoduinalt@galpoduinalt.ro si accesati site-ul web: www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală in teritoriul GAL Podu Inalt.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button