EducatieLocal

Primul stagiu de formare din Malta

lmk2
Necesitatea proiectului Eramus^ KA 1 (proiect de mobilităţi), intitulat “Bilingv 15-18-Reformarea curriculară instituţională prin ameliorarea competenţelor lingvistice şi de specialitate ale profesorilor de la profilul bilingv” a derivat din profilul Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu” – singura instituţie din judeţul Vaslui specializată în învăţământul bilingv în franceză şi engleză, pe de o parte şi, pe de altă parte, din nevoia de furnizare către profesorii de la profilul bilingv de competenţe necesare înnoirii acestui profil. Punerea în practică a strategiei de reformare a profilului bilingv va fi opera profesorilor care predau aici discipline lingvistice şi non-lingvistice, pentru a fi realizate obiectivele de îmbunătăţire şi diversificare a ofertei la disciplinele lingvistice studiate în regim bilingv/intensiv –franceză şi engleză,cât şi create discipline noi,opţionale, lingvistice şi non-lingvistice, dublate de un sistem european de certificare la limba franceză la nivelul instituţiei, fapt ce va genera noi competenţe suplimentare susceptibile de a asigura succesul în accederea la un profil universitar adecvat şi inserţia rapidă pe piaţa muncii a viitorilor absolvenţi.
Scopul proiectului este formarea internaţională de calitate pentru 20 de profesori de la profilul bilingv, proces care să se regăsească apoi în reformarea conţinuturilor curriculare şi disciplinele opţionale noi–lingvistice şi non-lingvistice prin care se va realiza renovarea predării limbilor la clasele cu profil bilingv,fiind întrunite condiţiile transformării instituţiei în centru de testare DELF (pentru acordarea certificatelor de cunoaştere a limbii franceze).
Aceste stagii, propuse de proiect, corespund nevoilor de formare ale profesorilor de la profilele bilingv şi intensiv, venind în întâmpinarea necesităţii de înnoire a acestor specializări, fiind net în avantajul elevilor, conform obiectivelor strategice planificate ale instituţiei.
Primul flux al proiectului de mobilităţi Erasmus^ KA1 al Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui tocmai şi-a încheiat cu succes activitatea de formare. Cei patru profesori ai liceului, membri ai echipei de proiect, componenţi ai acestui prim grup, au revenit de la cursul de formare special, desfăşurat în Malta, în perioada 3-7 iulie 2016, la Easy School of Languages, instituţie specializată în formare de calitate la nivel internaţional, cu rezultate excelente de-a lungul anilor. Profesorii Cătălina Alexa, Gianina Romaşcu, Gabriela Plăcintă şi Nicu Vlad au studiat un nou concept de predare în limba engleză a disciplinelor opţionale, în cadrul stagiului intitulat „English Language Development for Teachers plus CLIL Methodology”, organizat de Easy School of Languages,Valletta – Malta şi contractat în cadrul proiectului KA1 al Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu”. Acesta este doar primul din cele patru fluxuri în care 20 de profesori din echipa de proiect, selecţionaţi printr-o procedură specifică, participă, în lunile iulie şi august 2016, la stagii intensive de formare organizate în Franţa şi în Malta.
În anul al doilea de proiect, cu noile cunoştinţe şi competenţe dobândite, profesorii participanţi vor proiecta conţinuturile noilor cursuri opţionale, care vor fi predate în limba engleză sau în limba franceză, prin intermediul platformei novatoare de elearning construită în proiect. De asemenea, vor fi realizate micro-proiecte internaţionale eTwinning, desfăşurate pe platforma Comisiei Europene şi se vor organzia acţiuni specifice de diseminare şi de exploatare a rezultatelor, pentru o cât mai bună vizibilitate şi un impact maxim al proiectului în comunitatea locală şi în comunitatea educativă, la toate nivelurile.
Site-ul informativ al proiectului se află la https://lmkvs.ro/ka1 iar platforma de management electronic al învăţării produsă în proiect şi folosită ca instrument activ de learning este vizibilă la adresa https://nelpae.ro/platforma. De asemenea, proiectul beneficiază de răspândire prin intermediul reţelelor sociale celor mai vizitate, având propriile pagini Twitter şi Facebook.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button