Anunţuri

Anunț – CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC PUZ

,, Construire Secție externă a Muzeului Județean ,,Ștefan cel Mare” Vaslui cu specific militar, amenajare alei pietonale, iluminat stradal, spații verzi și locuri de parcare, Parc Științific și Tehnologic Vaslui, Centru de antrenament multifunctional, Memorial al eroilor, subunitate de pompieri cu heliport, parc de agreement, parc fotovoltaic în loc.Muntenii de Jos, Com.Muntenii de Jos, Jud.Vaslui

Iniţiator PUZ : 

Consiliul Județean Vaslui cu domiciliul în Vaslui, Str.Ștefan cel Mare,nr.79, jud.Vaslui.

Proiectant PUZ: SC HEOHABITAT – OFFICE SRL Vaslui, C.U.I. 28043095. Persoana responsabilă din partea proiectantului: Arh.Tîrîlă Daniel, telefon 0740.519675.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII

asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primărie Muntenii de Jos, Str.Ștefan cel Mare, nr.247, compartimentul urbanism în perioada 05.07.2023– 30.07.2023 între orele 1200-1430

Publicul este invitat să participe la:

-dezbateri pe baza planurilor urbanistice

-la ședinţa de dezbatere publică din 31.07.2023 ce va fi anunțată și pe website: www.primariamdj.ro .

Răspunsul la observaţiile transmise va fi afişat la sediul Primăriei com. Muntenii de Jos şi publicat online de autoritatea publică locală pe adresa: www.primariamdj.ro sau prin poștă, conform prevederilor legale.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultare publicului din cadrul Primăriei com. Muntenii de Jos este Bortă Marian– arhitect -șef compartiment urbanism, ce poate fi consultat  la sediul Primăriei din str.Ștefan cel Mare, nr. 247, loc. Muntenii de Jos, jud. Vaslui, tel/fax: 0235/313065, 0235/315865; e-mail: urbanism@munteniidejos.ro, de luni până joi între orele 1200-1430.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button