ActualitateLocal

Digitalizarea activității Consiliului Județean Vaslui – soluție pentru creșterea eficienței

Județul Vaslui, în calitate de beneficiar, a câștigat un nou proiect finanțat din fonduri structurale. Astfel, Județul Vaslui a semnat contractul de finanțare nr.698 din 29.04.2022 aferent proiectului “Digitalizarea activității Consiliului Județean Vaslui – soluție pentru creșterea eficienței”, cod MySMIS 153593/SIPOCA 1223.

Proiectul se va derula pe o perioada de 16 luni și va fi finanțat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente.

Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni, începând cu data de 29.04.2022 până la data de 28.08.2023.Valoarea totală a proiectului este de 2.991.659,44 lei.

Valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile este în procent de 98%, respectiv în cuantum de 2.931.826,25 lei (2.542.910,52 lei valoarea cofinanțării Uniunii Europene din FSE și 388.915,73 lei din bugetul național). Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este în procent de 2% din valoarea totală și eligibilă a proiectului, respectiv în sumă de 59.833,19 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul Consiliului Județean Vaslui în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor prevăzute de OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ și competențele exclusive, prin implementarea de măsuri pentru îmbunătățirea procesului decizional și de digitalizare menite să ajute la standardizarea modului de lucru și a activităților specifice, la creșterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice și interconectarea cu ceilalți actori care operează sisteme informatice compatibile, atât din perspectiva back-office, cât și din perspectiva front office.

Principala activitate la nivel de proiect vizează implementarea unui sistem informatic pentru optimizarea procedurilor și fluxurilor de lucru având ca suport tehnic consultanță în vederea analizei nevoilor și configurării ecosistemului digital și derularea unui schimb de experiență.

Rezultatele așteptate la nivel de proiect sunt:1) Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local;2) Implementare ecosistem digital interinstitutional, interconectat și interoperabil (platforma de comunicare interinstituțională, platforma de lucru colaborativ pentru exercitarea competențelor exclusive, platforma de management al identităților, platforma de semnare electronică, baze de date) inclusiv dezvoltarea abilităților personalului în vederea utilizării și administrării soluțiilor informatice implementate.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button