EducatieLocal

Instruiţi în implementarea învăţământului digital

Untitled-2
De curând, cinci dascăli de la Şcoala „Mihail Sadoveanu” s-au întors din Spania, unde au participat la un curs de iniţiere în aplicarea învăţământului digital. Prezenţa în Spania se datorează proiectului „Iniţiative de Dezvoltare Educaţională prin Advanced Learning (IDEAL), cofinanţat de Comisia Europeană prin Agenţia Naţională pentru Programe în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.
Cele cinci cadre didactice participante au primit, drept recunoaştere, certificate de absolvire a cursului „Innovative Skills in ICT Through Collaborative and Project-Based Teaching and Learning”, organizat de Institutul Cervantes din Alcalá de Henares (Spania).
Cursul a urmărit dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă cu ajutorul instrumentelor Web, pentru creşterea eficienţei procesului de predare-învăţare, încurajând participarea la proiecte europene de tip etwinning. S-au expus instrumente variate de lucru online, incluzând utilizarea blogurilor în scopuri educative, aplicarea de webquests, comunicarea membrilor echipelor de lucru prin twitter şi diverse aplicaţii de ultimă generaţie, totul cu scopul îmbunătăţirii colaborării atât la nivel de clasă, cât şi la nivelul unităţii şcolare, ajungând până la nivel european.
“Transferul şi valorizarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite de către cele cinci cadre didactice se va face prin iniţierea şi implementarea unor proiecte de colaborare, utilizând tehnici web, platforme etwinning, Twitter, Google Drive, realizarea unui ghid de bune practici pentru utilizarea instrumentelor Web, participarea cu articole de specialitate la simpozioane, comunicări ştiinţifice şi conferinţe până la sfârşitul anului şcolar”, a spus profesoara Mihaela Flueraş, coordonatorul proiectului.
În anul şcolar 2015-2016, Şcoala „Mihail Sadoveanu” implementează activităţile proiectului ale cărui obiective prevăd dezvoltarea competenţelor a 5 invăţători de a utiliza tableta, manualele digitale, calculatorul, tabla interactivă în formarea competentelor digitale la elevii din ciclul primar, dezvoltarea competenţelor a 5 profesori de la gimnaziu de aborda strategii inovative de predare-invăţare-evaluare prin utilizarea TIC şi a resurselor şi instrumentelor de lucru web, pentru formarea competentelor digitale la elevii din gimnaziu.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button