Anunţuri

Comunicat de presă – Lansarea proiectului ”Realizare lucrări de protecție împotriva dezastrelor provocate de inundații ale pârâurilor în comuna Ștefan cel Mare din județul Vaslui și comuna Gotești din raionul Cantemir”!

Comuna Ștefan cel Mare (beneficiar lider) implementează proiectul ”Realizare lucrări de protecție împotriva
dezastrelor provocate de inundații ale pârâurilor în comuna Ștefan cel Mare din județul Vaslui și comuna Gotești
din raionul Cantemir”, cod proiect 2SOFT/4.2/178, în baza unei finanțări nerambursabile contractate cu Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica
Moldova 2014-2020, proiect ce se va derula pe parcursul a 18 luni (dată început proiect 30.10.2020 – dată sfârșit
proiect 29.04.2023) și în care avem ca beneficiar 1 Primăria Gotești din Republica Moldova.
Valoarea eligibilă totală a proiectului este în valoare de 423,382 euro.
Valoarea eligibilă totală a proiectului aprobat pentru Comuna Ștefan cel Mare este în valoare de 165.640
euro, din care:

  • 149,076 euro – contribuția Uniunii Europene, reprezentând 35,21%;
  • 16,564 euro – contribuția primăriei Ștefan cel Mare din bugetul local, reprezentând 3,91%.
    Obiectiv general al proiectului presupune combaterea și prevenirea situațiilor de urgență cauzate de dezastre
    naturale (inundații provocate de ploi torențiale), creșterea siguranței cetățenilor și a proprietăților acestora prin
    realizarea de lucrări de regularizare a albiilor pârâurilor și râurilor aflate pe teritoriul comunelor Ștefan cel Mare și
    Gotești.

Obiectivele specifice au în vedere realizarea de lucrări de regularizare a malurilor celor două pârâuri (în
zona celor două poduri existente), care traversează teritoriul comunei Ștefan cel Mare, satele Mărăști și Bîrzești,
pentru a preveni și reduce riscul de inundații, respectiv, realizarea de lucrări de intervenție pentru a preveni
viiturile cauzate de un debit mare de apă în timpul ploilor torențiale pe cursul de apă ce traversează comuna
Gotești.
Activitățile proiectului sunt următoarele:
✓ Pregătirea proiectului;
✓ Managementul proiectului;
✓ Informare și comunicare;
✓ Elaborarea strategiei pentru Situații de urgență în prevenirea inundațiilor și eroziunea solului;
✓ Executarea lucrărilor de prevenire a inundațiilor.
În prezent, proiectul se află în etapa de realizare a Studiului de Fezabilitate cu studiile de teren aferente.
Rezultate: reducerea riscurilor de inundații, diminuarea daunelor produse de inundații, inclusiv protejarea
alimentării cu apă a populației și asigurarea de activități economice, sociale și culturale. Prevenirea și
combaterea situațiilor de urgență ce conduc la protecția / îmbunătățirea infrastructurii de mediu și calității vieții
sporind gradul de satisfacție al locuitorilor și siguranța mediului prin eliminarea riscurilor de inundare a caselor,
terenurilor agricole și instituțiilor de lângă zonele inundabile ale pârâurilor incluse în planul proiectului care sunt
reflectate în aspectele economice, sociale, administrative și de mediu ale unității teritoriale administrative.
Informații suplimentare pot fi obținute la sediul Primăriei Ștefan cel Mare, comuna Ștefan cel Mare, județul
Vaslui, cod poștal 737495, la telefon/fax: 0235-342.507 sau prin e-mail: primaria@stefancelmarevaslui.ro.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button