Anunţuri

Comunicat de presă

Fonduri PNRR pentru realizarea proiectului
„Consolidare-Restaurare Biserică de lemn „Sf. Nicolae” și turn clopotniță, sat Pârvești, comuna Costești, județul Vaslui – monument istoric, cod LMI VS-II-A-06865”

Mănăstirea Pârvești, în calitate de beneficiar, a semnat contractul de finanțare nr. 14/20.10.2022 aferent proiectului cu titlul „Consolidare-Restaurare Biserică de lemn „Sf. Nicolae” și turn clopotniță, sat Pârvești, comuna Costești, județul Vaslui – monument istoric, cod LMI VS-II-A-06865”. În data de 05.07.2023 a fost predat amplasamentul către constructor, pentru începerea lucrărilor.
Numele beneficiarului: Mănăstirea Pârvești, sat Pârvești, comuna Costești, Județul Vaslui
Program: Apelul de proiecte este gestionat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, finanțat din fonduri europene prin Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 11 – Turism și Cultură, Investiția I1- Promovarea celor 12 rute turistice/culturale – modernizarea/reabilitarea siturilor turistice, apel 1 și din fonduri naționale.
Obiectivul general al proiectului se referă la restaurarea, consolidarea, promovarea și valorificarea patrimoniului cultural-religios al județului Vaslui prin realizarea de investiții specifice pentru consolidarea și restaurarea Bisericii de lemn „Sf. Nicolae” și turn clopotniță, sat Pârvești, comuna Costești, județul Vaslui – monument istoric, cod LMI VS-II-A-06865.
Obiectivele specifice:

 1. Restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a monumentului istoric Biserica de lemn „Sf. Nicolae” Pârvești și turnului clopotniță pentru impulsionarea dezvoltării comunității locale prin activități investiționale și creșterea atractivității turistice a zonei prin realizarea de lucrări specifice de restaurare;
 2. Promovarea elementelor dezvoltării locale durabile, prin efectuarea de lucrări de amenajare a teritoriului, amenajare peisageră, iluminat arhitectural economic și protecția mediului în zona monumentului istoric;
 3. Îmbunătățirea și creșterea accesului publicului la monumentul istoric Biserica de lemn Sf. Nicolae și turn clopotniță, prin conștientizarea importanței și valorii de patrimoniu național a acestuia cu ajutorul campaniilor de promovare și transformarea lui într-un punct relevant de atracție culturală și turistică prin introducerea acestuia în circuitul turistic al Județului Vaslui.
  Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni, începând cu data de 20.10.2022 până în data de 19.10.2025.
  Valoarea totală a proiectului este de 3.168.895,23 lei, din care suma de 3.049.300,23 lei reprezintă valoarea cheltuielilor eligibile, din care valoarea eligibilã nerambursabilã din PNRR este de 2.567.488,28 lei (100%) la care se adaugă valoarea TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile din PNRR, decontabil de la bugetul de stat, în sumă de 481.811,95 lei.
  Codul proiectului: nr. contract de finanțare 14/20.10.2022
  Date de contact: Pr. Aurelian Ciprian Tacu – CENTRUL EPARHIAL HUȘI – Sectorul construcții bisericești și patrimoniu, municipiul Huși, strada Ștefan cel Mare, nr. 1, Județul Vaslui, cod poștal 735100, e-mail: cipriantacu@yahoo.com
  PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button