A fost aprobat ajutorul de minimis pentru susținerea producției de usturoi

Pentru aprobarea schemei ,, Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a productiei de usturoi” persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cat si persoanele juridice au obligaţia de a obţine o producție de minimum 3 kg usturoi/10 mp, pe o suprafața cultivată cu usturoi de minimum 3.000 mp.

Programul vizează obținerea producției de usturoi, solicitanții pot depune cerere pentru înscriere în program până la data de 15 mai inclusiv;

Valoarea ajutorului de minimis este de maximum 3000 euro/ha;

Solicitanții trebuie să deţină o suprafaţă cultivată cu usturoi de minimum 3.000 mp și să obţină o producţie de minimum 3 kg usturoi/10 mp. de pe suprafaţa declarată;

Pentru anul 2020, valorificarea producţiei de usturoi se va efectua în perioada 1 iulie – 20 noiembrie iar documentele justificative se vor depune la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui până la data de 27 noiembrie 2020.

Ȋn ceea ce privește eligibilitatea în acordarea acestei forme de sprijin financiar, solicitanţii au obligaţia de a îndeplini o serie de condiţii cumulativ, astfel: să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minimum 3.000 mp – marcată la loc vizibil cu o placă – indicator, să obțină o producție de minim 3 kg usturoi /10 mp, să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol – deschis la primăriile în a căror rază administrativ – teritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi la data depunerii cererii, să facă dovada producției realizate prin documente justificative precum și să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat la zi cu tratamentele aplicate culturii de usturoi.

Ȋn acest sens, reiterăm faptul că, în momentul depunerii cererii de înscriere la D.A.J Vaslui, prin care se solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi, aceasta trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

– copie a B.I./C.I. a solicitantului persoană fizică sau împuternicire/procură notarială și copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal,

– copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz,

– dovadă cont activ bancă / trezorerie,

– adeverința, în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafața de teren utilizată de solicitant în anul de cerere, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză,

– declarație tip pe propria răspundere,

– copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află terenul utilizat în anul de cerere, din care să rezulte suprafețele cultivate cu usturoi.

După verificările efectuate de către reprezentanţii Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Vaslui, solicitanţii pot depune cererile de înscriere, în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi, până la data de 15 mai 2020 inclusiv.

Documentele justificative sunt bonul fiscal / factura / fila / filele din carnetul de comercializare.

Valoarea sprijinului financiar acordat în anul 2020 este de maxim de 14.248,80 lei / ha și reprezintă contravaloarea în lei a maximum 3.000 euro / ha, fără a depăși valoarea maximă de 20.000 euro în trei exerciţii financiare/beneficiar.

Ţinem să precizăm faptul că, ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre nu se acordă solicitanţilor a căror suprafaţă cultivată cu usturoi este obţinută prin divizarea unei suprafeţe cultivate cu usturoi existente în anul de cerere, indiferent de modalitatea de transfer a suprafeţei cu excepţia succesiunilor și a contractelor de vânzare înregistrate în registrul agricol.

De asemenea, datorită prevenirii riscului de răspândire a infecţiei cu Coronavirus SARS-CoV-2, precizăm că orice tip de document se va realiza pe format de hârtie și va fi transmis la sediu, prin poștă sau curier.

Despre Ciprian Enache

Vezi şi

Autocamion furat din Spania, descoperit la Albița

Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa au depistat la controlul de …

Vasluienii au venit în număr mare la ”Noaptea muzeelor”

Noaptea muzeelor a început cu aglomeratie la Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui, instituție aflată …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *