ActualitateLocal

Facilitati oferite la angajarea stagiarilor

646x404
Angajatorii care încheie un contract de stagiu în condiţiile Legii nr. 335/2013 primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de stagiu pentru acel stagiar, o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în limita fondurilor alocate cu aceasta destinaţie.
Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior a intrat în vigoare în luna martie 2014 şi reglementează, pentru absolvenţii de învăţământ superior, perioada de 6 luni de debut în profesie, în conformitate cu art. 31 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia profesiilor pentru care există reglementări speciale.
Stagiar este debutantul în profesie, angajat cu contract individual de muncă, cu excepţia celor care dovedesc că au desfăşurat, potrivit legii, activitate profesională în acelaşi domeniu, anterior absolvirii.
Odată cu încheierea contractului individual de muncă, între angajator şi stagiar, se încheie, în formă scrisă, un contract de stagiu, ca anexă la contractul individual de muncă, pe o perioadă de 6 luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu.
Perioada de stagiu este perioada de timp cuprinsă între data angajării şi data finalizării stagiului. După parcurgerea acestei perioade, stagiarul este evaluat de către o comisie de evaluare. Promovarea evaluării se finalizează cu eliberarea unui certificat, această perioadă constituind vechime în specialitate. Nepromovarea evaluării se finalizează cu eliberarea unei adeverinţe.
Angajatorii nu pot primi dubla finanţare pentru aceeaşi persoana.
În situaţia în care, după încetarea contractului de stagiu, la iniţiativa angajatorului, încetează şi contractul individual de muncă, angajatorul nu mai poate beneficia pentru acelaşi post de o altă măsură de stimulare a ocupării forţei de muncă prevăzută de lege.
Angajatorii care beneficiază de suma prevăzută anterior sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă ale stagiarilor pe perioada contractului de stagiu încheiat.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button