ActualitateLocal

Obligațiile angajatorilor


Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui reamintește angajatorilor, persoane fizice sau juridice, care angajează personal că potrivit legislației în vigoare, Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, au obligația să comunice la agenția în a cărei rază își au sediul sau domiciliul toate locurile de muncă vacante.

Comunicarea trebuie făcută în termen de cinci zile lucrătoare de la vacantarea acestora, iar ocuparea locurilor de muncă declarate vacante care au fost comunicate trebuie realizată în termen de o zi de la data ocupării acestora. Obligația menționata exista și dacă ocuparea s-a produs în termenul de cinci zile precizat mai sus.

Conform legislației în vigoare, locurile de muncă vacante sunt locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu precum și locurile de muncă nou create. Comunicarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante, precum și a ocupării acestora se va face pe suport de hârtie, pe formulare tip, care pot fi obținute de la sediul AJOFM Vaslui sau de la agențiile locale, punctele de lucru din judeţ, iar transmiterea se poate face şi prin e-mail la adresa: ajofm@vs.anofm.ro sau prin fax: 0235/317717.

De asemenea, potrivit art.41 alin (2) din Legea nr.76/2002 actualizata, angajatorii care au încadrat în muncă persoane din rândul beneficiarilor de indemnizații de șomaj au obligația de a anunța în termen de trei zile agenția pentru ocuparea forței de muncă la care persoana a fost înregistrată.

Constituie contravenţii urmatoarele fapte şi se sancţionează astfel:
cu amenda de la 3000 la 5000 lei:
 necomunicarea lunară a locurilor de muncă vacante, în termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora;
 neutilizarea Clasificarii Ocupatiilor din România la completarea documentelor oficiale;
cu amenda de la 5000 la 10000 lei:
 nerespectarea prevederilor referitoare la obligativitatea angajatorilor care au încadrat în muncă, persoane din rândul beneficiarilor de indemnizaţie de şomaj de a anunţa, în termen de 3 zile, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă la care aceştia au fost înregistraţi;

De asemenea, facem precizarea că agenţii economici pot beneficia de facilităţile financiare oferite de Legea 76/2002 actualizată doar dacă persoanelor angajate li se eliberează de către AJOFM Vaslui o dispoziţie de repartizare.
Dispoziţia de repartizare se poate elibera doar persoanelor aflate in cautarea unui loc de muncă, înscrise in evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Munca Vaslui.
Actele necesare înregistrării în evidenţele AJOFM Vaslui ca persoane în căutarea unui loc de muncă sunt:
 copie act de identitate;
 copie act de studii;
 adeverintă medicala eliberată de medicul de familie din care să reiasă cu sunt apţi pentru muncă.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button