EducatieLocal

Întâlnire de proiect în Italia

Liceul Stefan Procopiu
Cinci profesori de la Liceul ”Ştefan Procopiu” au participat la o nouă întâlnire de proiect, în Italia, în cadrul parteneriatului strategic ERASMUS^ „Skills for Life: Literacy” (SLL) finanţat de Comisia Europeană. Liceul vasluian coordonează acest proiect în perioada septembrie 2014-august 2016 în parteneriat cu şcoli din Grecia, Turcia, Bulgaria şi Italia. Scopul proiectului este valorificarea potenţialului literaţiei ca instrument de dezvoltare personală şi consolidare a competenţelor cheie transversale necesare învăţării pe tot parcursul vieţii. Testările PISA indică, în mod constant, un analfabetism funcţional de 40-50% la elevii români cu vârsta de 15 ani, de peste două ori mai mare decât media UE care este de 24%? Ce înseamnă aceste statistici? Înseamnă că patru din 10 elevi români se descurcă greu la citit şi scris, că nu înţeleg ceea ce citesc. Fenomenul este îngrijorător deaorece produce adulţi care nu vor putea să se descurce decent în nici un fel de sarcini (profesionale sau personale) care implică scrisul şi cititul.
Reuniunea a fost găzduită de partenerul din Italia şi a avut ca obiective principale schimbul de bune practici, metode şi experienţe privind dezvoltarea abilităţilor de citit, scris şi comunicare în rândul elevilor, evaluarea ghidului ”Predarea abilităţilor de viaţă prin literaţie” şi a activităţilor de învăţare propuse pentru ghidul ”Lecţii de literaţie”. Aceste două ghiduri reprezintă produsele finale ale proiectului, fiind rezultat al colaborării între profesorii din cele 5 şcoli. Ghidul „Predarea abilităţilor de viaţă prin literaţie”a fost evaluat în funcţie de criteriile stabilite de Comisia Europeană: calitate, cantitate, transferabilitate, accesibilitate, valoarea europeană adăugată.
La nivel local, activităţile cu elevii s-au desfăşurat lunar. În decembrie 2015, elevii din grupul ţintă au participat la 2 activităţi cu tema ”Abilităţile de scriere–abilităţi pentru şcoală şi carieră”, iar în ianuarie-februarie 2016, la 2 actiivtăţi despre tehnicile de eficientizare a comunicării. În cadrul parteneriatului s-au derulat două proiecte educaţionale locale cu scopul de a valorifica rezultatele obţinute: ”Lectură şi literaţie” şi ”Scriu, ascult, vorbesc!”. În cadrul proiectului ”Lectură şi literaţie”, elevii participă la activităţi care au ca obiective principale dezvoltarea abilităţilor elevilor de a înţelege textele, de a descrie, de a utiliza informaţiile corecte pentru susţinerea punctelor de vedere, de a selecta ideile principale din texte, îmbunătăţirea competenţelor elevilor de a deduce şi interpreta informaţiile, faptele şi ideile din texte, încurajarea elevilor de a realiza conexiuni între textul citit şi experienţa personală. Proiectul educaţional ”Scriu, ascult, vorbesc!” participă la Competiţia Judeţeană ”O şcoală pentru toţi şi pentru fiecare” organizată de ISJ Vaslui în cadrul proiectului Erasmus^ ”Wellbeing and Inclusion for new Educational Resources” şi a avut ca scop dezvoltarea abilităţilor de scriere şi comunicare pentru cei 30 de elevi din grupul ţintă.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button