ActualitateLocalVideo

Evoluția condițiilor climatice şi a culturilor în cadrul SCDP Vaslui în perioada octombrie 2019-prima decadă a lunii mai 2020

SIMONA DUMITRIU, director SCDP Vaslui

Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pajişti are sediul administrativ în oraşul Vaslui pe strada Ştefan cel Mare, nr. 256, judeţul Vaslui.

Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pajişti Vaslui a fost înfiinţată în anul 1981 cu scopul de a răspunde problemelor pratologiei din zona colinară a Moldovei. Staţiunea este organizată ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu – Şişeşti”  – Bucureşti, instituţie ce are un rol deosebit de important în consacrarea academică şi coordonarea ştiinţifică.

”Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pajişti este singura staţiune din ţară care are în programul de ameliorare cele două specii de graminee și leguminoase perene de pajişti: Bromus inermis (obsigă nearistată) și Onobrychis viciifolia (sparcetă). Una din activităţile de bază ale Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Pajişti Vaslui o reprezintă producerea seminţelor din categoriile biologice superioare și a celor pentru comercializare, la soiurile de obsigă nearistată și sparcetă create de unitatea noastră”, a declarat Simona Dumitriu, directorul SCDP Vaslui.

În anul agricol 2019-2020, cea mai ridicată temperatură medie lunară s-a înregistrat în luna mai*, 17,1°C, cu o abatere faţă de media multianuală de +0,7°C. Cea mai scăzută temperatură medie lunară s-a înregistrat în luna ianuarie, de 1,1°C, cu o abatere de +3,4°C faţă de media multianuală.

Luna februarie a înregistrat cea mai ridicată abatere faţă de media multianuală, de +5,1°C.

În anul agricol 2019-2020 cele mai mari cantităţi de precipitaţii s-au înregistrat în luna mai* (92,0 mm cu o abatere pozitivă de 32,5 mm faţă de media multianuală).

Cele mai mici cantităţi de precipitaţii s-au înregistrat în lunile noiembrie (9,0 mm cu o abatere negativă de 24,2 mm faţă de media multianuală), decembrie (9,0 mm cu o abatere negativă de 23,4 mm faţă de media multianuală), ianuarie (3,5 mm cu o abatere negativă de 20,3 mm faţă de media multianuală) şi aprilie (4,2 mm, cu o abatere negativă de 35,0 mm faţă de media multianuală).

”Prin comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului agricol 2018-2019, anul agricol 2019-2020 a fost foarte nefavorabil culturilor agricole de toamnă şi a celor furajere pentru sămânţă, din următoarele motive: din punct de vedere termic, în perioada octombrie 2019 – prima decadă mai 2020, s-au înregistrat temperaturi medii lunare şi o sumă a gradelor de temperatură peste media multianuală, cu valori cuprinse între 1,10 C (prima decadă a lunii mai) şi 5,10 C (februarie); cantitatea de precipitaţii, din octombrie 2019 şi până la sfârşitul lunii aprilie 2020 (93,6 mm) comparativ cu media multianuală (217,8 mm) a înregistrat un deficit de 124,2 mm precipitaţii; deşi în prima decadă a lunii mai au căzut precipitaţii abundente, de 92,0 mm, acestea nu au compensat deficitul de apă din sol”, a conchis Simona Dumitriu, directorul SCDP Vaslui.

https://www.youtube.com/watch?v=kfXZDARmDy0&feature=youtu.be

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button