ActualitateLocal

DGASPC Vaslui a marcat Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului


Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului a fost marcată în Vaslui printr-o serie de activităţi inițiate de Fundaţia Romanian Angel Appeal și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui – Centrul TSA din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Vaslui în cadrul Proiectului “Întărirea serviciilor de consiliere și suport la nivel local pentru părinții copiilor și adolescenților cu TSA (Tulburare de spectru autist)”, cu finanțare prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG. Scopul acţiunilor este acela de a creşte gradul de conştientizare a persoanelor din comunitate asupra autismului dar şi a implicaţiilor sale asupra copilului, familiei acestuia, sistemului de învăţământ şi, implicit, asupra societăţii în ansamblul său.
Cele două organizații au fost implicate în marcarea acestui eveniment prin organizarea unei excursii în data de 02 aprilie 2016 la Grădina Zoologică Bârlad, la care au participat 20 de persoane (copii diagnosticați cu tulburare de spectru autist, familia acestora și specialiști din Centrul TSA). În cursul lunii aprilie va fi organizat un spectacol de teatru de păpuşi, iar actori vor fi doar copii cu tulburarea de spectru autist. De asemeana, specialiştii Centrului TSA Vaslui vor realiza împreună cu beneficarii activităţi de socializare şi ateliere de creaţie pentru a evidenţia abilitatea individuală a copiilor cu tulburare din spectrul autist.
Centrul TSA Vaslui își arată pe acestă cale disponibilitatea și deschiderea de a colabora cu medicii specialişti de neuropsihiatrie infantilă, educatori, invăţători şi profesori pentru o mai bună integrare a copiilor cu TSA în societate.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button