EducatieLocal

Tabere gratuite pentru elevii vasluieni

tabara_studenti_camping_w1000_h593_q100
Ministerul Tineretului şi Sportului organizează prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret (DJST) Vaslui tabere cu caracter social care se adresează elevilor din învăţământul de stat pe perioada vacanţei de vară. Judeţul Vaslui are în acest an disponibile 183 de locuri pentru elevi. Pentru a beneficia de o astfel de tabără, elevii trebuie să provină din familii cu venitul mediu pe fiecare membru de până la 50% din salariul minim brut pe economie.
Prima serie de elevi va pleca pe 14 iulie la Centrul de agrement “Galaciuc” din judeţul Vrancea. 90 de elevi şi 9 însoţitori vor petrece aici timp de şase zile. Alţi 12 elevi vor merge la mare, la Eforie Nord, în perioada 29 iulie-3 august.
În luna august, 81 de elevi, grupaţi în două serii, vor merge în tabăra de la Agafton, judeţul Botoşani.
Pentru a participa la o astfel de tabără, elevii trebuie să aibă obligatoriu media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine“. Dosarul pentru înscrierea în tabără trebuie să conţină cerere tip, documente care atestă venitul pe fiecare membru de familie, adeverinţa care să ateste calitatea de elev şi media la purtare în ultimul an şcolar, copie de pe buletin sau copie a certificatului de naştere, copii ale actelor de identitate de la toţi membrii familiei şi, dacă este cazul, chiar şi copie după certificatul de deces dacă a decedat unul din părinţi, precum şi adeverinţă sau certificat de atestare fiscală. Elevii care vor alege să meargă în tabără în această vară vor avea acoperite toate cheltuielile de transport, cazare şi masă.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button