ActualitateLocal

Subvenționarea locurilor de muncă pentru încadrarea elevilor și studentilor pe perioada vacanțelor școlare conform Legii 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor


Beneficiari : angajatorii care, pe perioada vacanţelor stabilită potrivit legii, încadrează în muncă elevi şi studenţi în baza:
a) unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial;
b) unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei.
Subventia : este o sumă egală cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare în luna pentru care se acordă acest stimulent financiar.
În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă.
În vederea acordarii stimulentului financiar lunar, angajatorii încheie cu Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor aflaţi în perioada vacanţelor, o convenţie.
Perioada maximã de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrãtoare într-un an calendaristic.
Diferenţa dintre stimulentul financiar lunar acordat şi salariul realizat se suportã de cãtre angajator din fonduri proprii.
Nu beneficiaza de acest stimulent financiar angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi anterior datei de începere a vacantei stabilite potrivit legii, pentru elevii şi studenţii respectivi.
Pentru perioada în care raporturile de muncă sunt suspendate, subventia nu se acorda.
Informații suplimentare și actele necesare subvenționarii locurilor de muncă pentru încadrarea elevilor și studentilor pe perioada vacanțelor școlare conform Legii 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor se pot obține de la sediul AJOFM Vaslui, strada Spiru Haret, nr.5.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button