ActualitateLocal

Stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor

anofm-400x230
Conform Legii nr. 72/2007 actualizata, privind stimularea încadrării în munca a elevilor și studenților, angajatorii care încadrează în munca elevi și studenți pe perioada vacantelor beneficiază, pentru fiecare elev și student, de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare, prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Perioada maxima de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare în anul calendaristic respectiv.

Pentru a beneficia de stimulentul menționat, angajatorii încheie cu AJOFM Vaslui o convenție, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor și studenților aflați în perioada vacantelor.

In vederea încheierii convenției, angajatorii depun la agenție o cerere însoțita de următoarele documente:
1. tabelul nominal cuprinzând elevii și studenții încadrați;
2. adeverința eliberata de instituția de învățământ prin care se atesta ca persoana are statut de elev sau de student și urmează cursurile într-o forma de învățământ de stat sau particular, înființată potrivit legii, cuprinzând și precizarea expresa a perioadei de vacanta;
3. actul de identitate al elevului sau studentului;
4. copia contractului de munca;
5. declarația pe propria răspundere ca angajatorul nu se regăsește în una dintre următoarele situații:
• a încadrat în munca elevi și studenți anterior datei de începere a vacantelor stabilite potrivit Legii, pentru elevii și studenții respectivi;
• au beneficiat, pentru elevii și studenții respectivi, de stimulentul financiar, pentru o perioada de 60 de zile lucrătoare în cursul anului calendaristic.

Angajatorii interesați se pot adresa pentru informații suplimentare Agenției Județene pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui, str. Spiru Haret , nr. 5, telefon: 0235/318184.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button