ActualitateLocal

Sprijin pentru angajatori

image3981
In vederea reducerii şomajului, creşterii gradului de ocupare a forţei de muncă şi a creşterea eficienţei măsurilor active, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui vine în sprijinul atât a agentilor economici din judeţ cât şi a şomerilor din evidenţa sa prin acordarea de subvenţii în conformitate cu Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de munca pentru:

Încadrarea absolvenţilor (conf. art.80 din Legea nr. 76/2002)
Angajatorii care incadreaza in muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de invăţământ, promoţia 2015, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent:
a) o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii;
b) o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal;
c) o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolventii de invatamant superior.
Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele menţionate mai sus pe o perioadă de 18 luni.
Încadrarea şomerilor in vârstă de peste 45 de ani sau a şomerilor care sunt parinţi unici sustinători ai familiilor monoparentale (conf. art. 85 din Legea nr. 76/2002)
Angajatorii care incadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani sau şomeri care sunt părinţi unici sustinători ai familiilor monoparentale primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajată din aceste categorii, o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă in vigoare, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.
Încadrarea şomerilor care mai au 5 ani până la pensie (conf. art. 85 alin. (5) din Legea nr. 76/2002)
Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, şomeri care in termen de 5 ani de la data angajării indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipată partială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipată parţială, beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, până la data indeplinirii conditiilor respective, de o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, acordata din bugetul asigurărilor pentru şomaj.
Incadrarea în muncă a tinerilor cu risc de marginalizare socială cu vârsta cuprinsă intre 16-26 ani
Angajatorii, care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială şi care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate, sunt denumiţi angajatori de inserţie și beneficiază lunar, pentru fiecare persoană din această categorie, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de două ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button