ActualitateLocal

Și tu poți fi agent de ordine publică!

1
Dacă vrei să devii agent de ordine publică, începând cu 1 aprilie a.c., s-a data startul reîncadrărilor de personal (46 de locuri la nivel naţional, câte unul în fiecare judeţ şi 6 la D.G.P.M.B.), în vederea completării deficitului de personal existent la nivelul Poliţiei Române.

Sursa de reîncadrare pentru aceste concursuri este formată din persoanele care au avut calitatea de agent de poliţie şi pot fi reîncadrate, în conformitate cu prevederile art. 9, alin.2 din Legea 360/2002 din Statutul Poliţistului, după încetarea raporturilor de serviciu din diferite motive (la cerere, prin demisie, numirea într-o altă funcţie publică, pierderea capacităţii temporare de muncă sau în urma reorganizărilor instituţionale) şi care au studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv îndeplinesc condiţiile legale.
La nivelul Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui, postul scos la concurs este în specialitatea ordine publică, fiind prevăzut în cadrul Postului de Poliție Muntenii de Jos.
Concursul va consta în desfăşurarea a trei probe: evaluarea performanţei fizice; test scris, tip grilă (în data de 14.05.2016); interviu pentru departajare (doar în cazul în care este necesară departajarea candidaţilor care au obţinut aceeaşi notă finală şi nu au putut fi departajaţi prin aplicarea celorlalte criterii prevăzute de legislația în vigoare).
Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, depusă până la data de 08.04.2016, în zile lucrătoare, la sediul Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale din strada Mihail Kogălniceanu, nr. 2 (lângă sediul I.P.J. Vaslui). Dosarele de recrutare vor fi depuse, în volum complet, până la data de 15.04.2016.

Informaţii suplimentare privind modalităţile de înscriere şi de participare la concurs, condiţiile de recrutare, probele de selecţie şi criteriile de departajare a candidaţilor sunt postate pe site-ul www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button