”Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități”

În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 8 – ”Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale” Prioritatea de investiție 8.1. – ”Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale” DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI VASLUI a obținut finanţare pentru proiectul: Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități / SMIS 121847.

            Valoarea totală a proiectului este de 3,544,484.27 LEI, din care 63,817.44 LEI reprezintă contribuția proprie.

            Obiectivul general al proiectului:

            Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Persoana cu Handicap Huși și dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viața independentă și integrare în cadrul comunității în vederea creșterii gradului de acoperire cu servicii sociale la nivelul județului Vaslui.

            Contribuția proiectului pentru atingerea obiectivului general al Programului Operațional Regional 2014-2020, constă în reducerea numărului de persoane adulte cu dizabilități instituționalizate cu aproximativ 4,65 %, raportat la indicatorii POR, precum și o creștere a gradului de integrare și participare a persoanelor cu dizabilități în cadrul comunității de aproximativ 5,81% , ca urmare a înființării a 3 locuințe protejate și crearea unui centru de zi în comuna Găgești, județul Vaslui, Regiunea Nord-Est.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reducerea numărului de persoane cu dizabilități din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru persoana cu Handicap Huși, județul Vaslui, de la 192 persoane la 168 persoane în conformitate cu obiectivele specifice ale POR și a Planului Județean de Restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Persoana cu Handicap Huși / Hotărârea nr. 36 / 2018 a Consiliului Județean Vaslui.

2. Înființarea unui număr de trei locuințe protejate pentru un număr de 24 persoane cu dizabilități (câte 8 beneficiari în fiecare locuință protejată) în comuna Găgești, județul Vaslui, în vederea creșterii gradului de independență a persoanelor cu dizabilități și a îmbunătățirii incluziunii sociale.

3. Înființare unui centru de zi pentru un număr de 30 persoane cu dizabilități în comuna Găgești, județul Vaslui.

4. Creșterea capacității administrative a D.G.A.S.P.C. Vaslui și gestionare eficientă a problemelor persoanelor adulte cu dizabilități, ca urmare a dezvoltării noilor servicii integrate în comunitate.

5. Sensibilizarea și informarea comunităților locale cu privire la drepturile și problemele specifice persoanelor cu dizabilități și implicarea activă în identificarea de soluții pentru prevenirea instituționalizării

Conferința de lansare va avea loc în ziua de 31 ianuarie 2019, orele 11.00, în sala de conferințe a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui.

Pentru detalii suplimentare, persoană de contact: Ababei Raluca Daniela, responsabil comunicare, tel 0235/315138, int. 1151, e-mail: proiecte@dgaspc-vs.ro .

Despre Ciprian Enache

Vezi şi

Un mercedes căutat pentru confiscare de către autoritățile din Germania descoperit la Albița

În data de 08 noiembrie  a.c., în jurul orei 21.00, în Punctul de Trecere a …

Bârbat găsit spânzurat într-un loc public aglomerat al Bârladului

Mai mulți trecători pe o stradă din municipiul Bârlad sunt șocați, după ce au observat …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *