Turism

Ruta bisericilor de lemn: Biserica „Nașterea Sf.Ioan Botezătorul” Dumbrăveni, comuna Gârceni

La izvoarele pârâului Dumbrăviţa, afluent al Racovei, la poalele dealurilor Buda şi Rafaila, se află aşezat vechiul sat răzeşesc Dumbrăveni.

Satul Dumbrăveni este aşezat pe un teren frământat şi greu accesibil, fiind străbătut de numeroase uliţe şi poteci. Când au ales locul pentru amplasarea bisericii din satul Dumbrăveni şi a cimitirului, localnicii au stabilit ca aceasta să fie construită în partea de nord a satului, pe un loc cu mai multă stabilitate, anul de ctitorie fiind 1814.

Biserica de lemn din Dumbrăveni face parte din categoria celor cu planul treflat, cu absidele laterale pentagonale şi altarul pe cinci laturi, decroşat. Având pronaosul dreptunghiular, biserica mai păstrează pridvorul deschis, cu cei 9 stâlpi decoraţi cu sculpturi şi crestături. Despre această biserică se spune că a fost făcută cu lemn de pe loc. Bătrânii spun că sub biserică se află trei rădăcini masive ale unor copaci cu diametrul de 1,85 m, amplasate două la altar şi a treia în pronaos.

Aspectul ei exterior a suportat unele modificări ca urmare a reparaţiilor ce i s-au făcut de-a lungul timpului, temelia a devenit soclu din beton, acoperişul şi turnurile au fost învelite cu tablă, iar pereţii, până la brâul median, au fost acoperiţi cu scândură şipcuită la încheieturi. Bârna care are crestat brâul în formă de odgon a fost prinsă cu cuie de „şânari”, făcute de către meşterul fierar, cu „foiuri”de mână.

Pe ancadramentul ferestrelor de la absidele laterale şi de la altar se pot vedea urmele decorului de lemn, deteriorat de ploile şi de timpul care s-a scurs. Ancadramentul masiv al uşii este decorat cu motive sculptate, reprezentând un registru haşurat, mărginit de o parte şi de alta de două benzi având vrejul ondulat cu frunze. Chenarul exterior al ancadramentului este decorat cu două registre de zimţi de fierăstrău. Din pridvorul bisericii se intră în pronaos printr-o uşă făcută din două ,,blăni” masive de stejar.

Turla din pronaos se află deasupra peretelui care desparte pronaosul de naos. Cei 4 stâlpi laţi din stejar, decoraţi printr-o tăietură originală, sunt festonaţi pe margini şi sculptaţi în partea superioară. Aceştia susţin în partea de sus peretele decorat cu tăieturi în formă de arcuri de cerc bilobate, împodobit fiind pe margine cu crestături şi un registru de denticuli. La intersecţia celor două arcuri de cerc meşterul a cioplit un ornament în formă de bulb pe care l-a împodobit cu sculptură. Pe bârnele situate deasupra arcadelor, precum şi pe faţetele stâlpilor peretelui despărţitor, au fost pictate, în tempera pe lemn, scene biblice şi portrete ale sfinţilor. Acesta este un caz izolat, de excepţie, a executării picturii unei biserici de lemn direct pe elementele constructive.

Cea de-a doua turlă, situată deasupra naosului, are baza octogonală împodobită cu pictură, iar turnul în formă de prismă cu opt feţe.

Catapeteasma are registre sculptate în lemn şi traforate, care unesc ramele proorocilor cu cele ale apostolilor, iar pe acesta cu ale icoanelor praznicare. Icoanele de pe catapeteasmă au fost pictate în anul 1814, iar timpul care s-a scurs a făcut să se degradeze stratul de vopsea şi gletul. Icoanele împărăteşti au fost pictate în anul 1817 folosind pulberea de aur.

Uşile împărăteşti sunt decorate în tehnica sculpturii sparte. Cele şase scene pictate sunt învăluite în ornamente ce reprezintă plante şi fructe orientale, dispuse în două benzi cu vrejuri ondulate. În partea dreaptă a altarului se află fântâniţa din piatră pentru spălarea rituală, a cărei însemnare a fost redată integral.

În biserică se păstrează o serie de obiecte de cult, dintre care sfintele vase, făcute din argint de China în anul 1905. Cartea veche de la această biserică datează din prima jumătate a secolului al XlX-lea. Sculptura în lemn, pictura executată în ulei pe lemn şi în tempera pe lemn, inscripţiile de pe lemn şi de pe piatră făcute în slove chirilice la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi la începutul celui următor, sunt elemente reprezentative ale spiritualităţii moldoveneşti medievale din acest colţ de ţară.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button