Anunţuri

Protecţia copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate

În contextul multiplelor solicitări înregistrate în ultima perioadă de timp la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, vizând intenția părinților de a desemna un reprezentant legal pentru propriii copii la momentul emigrării, aducem spre informare pașii procedurali ce se impun a fi parcurși într-o astfel de situație:

– Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligaţia de a notifica această intenţie serviciului public de asistenţă socială de la domiciliu (Primăriei), nu Direcției de la nivel județean, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara.

– Notificarea va conţine, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui, după caz.

– Persoana desemnată trebuie să facă parte din familia extinsă, să aibă minimum 18 ani şi să îndeplinească condiţiile materiale şi garanţiile morale necesare creşterii şi îngrijirii unui copil.

– Confirmarea persoanei în întreţinerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanţa de tutelă, în conformitate cu prevederile legii. Instanţa va dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei părinţilor, dar nu mai mult de un an, către persoana desemnată potrivit prevederilor legale care, la rândul său, trebuie să își exprime acordul personal, în fața instanței.

– După ce instanţa hotărăşte delegarea drepturilor părinteşti, persoana în sarcina căreia cad îngrijirea şi creşterea copilului trebuie să urmeze, obligatoriu, un program de consiliere, pentru a preveni situaţii de conflict, neadaptare sau neglijenţă în relaţia cu minorul.

Nerespectarea obligației legale de a notifica intenția de a părăsi țara și de a desemna o persoană care să exercite, pentru o perioadă determinată de timp, autoritatea părintească față de copilul/copiii rămași la domiciliu, constituie contravenție și poate fi sancționată cu amendă cuprinsă între 500 și 1000 lei.

Așadar, pentru mai multe informații privind procedura detaliată care trebuie întreprinsă de către părinți atunci când urmează să plece la muncă în străinătate, adresați-vă serviciului public de asistență socială din cadrul primăriei de domiciliu!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button