ActualitateLocal

Procopienii ȋmpărtășesc din experienţa lor Erasmus+

În perioada 08.04.2024-12.04.2024 un grup de 12 elevi de la Liceul ,,Ştefan Procopiu’’Vaslui a participat la o mobilitate de grup ȋn orașul Katerini, Grecia, ȋn cadrul programului Erasmus+ (nr. contract 2023-1-RO01KA121-SCH-000122513).

Obiectivul mobilităţii este axat pe dezvoltarea competenţelor legate de dezvoltarea durabilă. Prima zi a mobilităţii a debutat cu ,,spargerea gheţii’’, elevii procopieni s-au prezentat și s-au împrietenit cu elevii de la școala parteneră, Platon, din Katerini.

Pe parcursul celor cinci zile, elevii au lucrat frontal și au folosit diverse aplicaţii (Padlet, AnswerGarden, Padlet Maps, Socrative) avănd diferite sarcini de lucru cu privire la tematica mobilităţii și anume: dobândirea de către elevi a cunoștinţelor și competenţelor necesare pentru promovarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și a stilurilor de viaţă durabilă. Elevii procopieni au fost provocaţi să răspundă la ȋntrebări despre cultura și civilizaţia Greciei antice și moderne. Au avut loc și ateliere de storytelling pe parcursul cărora elevii au creat povești pornind de la termenul de sustenabilitate.

Pe perioada mobilităţii elevii au reușit să-și îmbunătăţească și abilitățile de limbă engleză interacționând  și colaborând  cu elevii parteneri din ţara gazdă. A fost o experiență valoroasă care a contribuit semnificativ la dezvoltarea personală a elevilor procopieni. Cunoștințele teoretice ȋmbinate cu aplicațiile practice s-au dovedit a fi extrem de eficiente pentru dezvoltarea lor personală. Interacțiunea și diversitatea activităților din cadrul mobilităţii au reprezentat un punct culminant, deoarece au încurajat atât munca individuală, cât și cea colaborativă. Abordarea dinamică adoptată în cadrul activităţilor a facilitat, de asemenea, schimbul de bune practici între participanți, creând un mediu armonios de învățare.

De asemenea, un cadru didactic a participat la activitatea de job-shadowing având ca obiectiv dezvoltarea abilităţilor de utilizare a tehnologiilor digitale, crearea și editarea resurselor educaţionale. Pe parcursul celor cinci zile a participat la diferite ore din programul școlar: geografie, istorie, matematică, educație financiară, orientare și consiliere, având ca obiectiv principal observarea modului de proiectare a lecțiilor, utilizarea metodelor moderne în activitatea didactică, a strategiilor de predare precum și folosirea platformelor și aplicațiilor digitale în procesul de predare-învățare-evaluare.

În urma participării la activitățile desfășurate a remarcat accentul pe care programa școlară îl pune, în special, pe formarea competențelor de comunicare, înțelegere, argumentare și mai puțin pe noțiunile teoretice pe care profesorul le structurează într-o fișă. În cadrul orelor, profesorii folosesc cel puțin o secvență digitală, prin prezentarea unei imagini sau a unui clip video astfel încât să faciliteze învățarea.

În derularea activităților educative, a observat că profesorii greci folosesc materiale didactice similare cu cele din învățământul românesc: manualul în format fizic și digital, fișe de lucru, prezentări PowerPoint, aplicații digitale precum Mentimeter, Padlet, Kahoot folosite pentru ca însușirea cunoștințelor să fie mai atractivă pentru elevi.

De asemenea, școala dispune de spații generoase de studiu, teren de sport, bibliotecă cu un fond de carte divers, laboratoare de informatică, acces la internet, spații dotate cu fotolii și canapele pentru lectură, săli de relaxare, cantină unde elevii iau masa sau se desfășoară diverse activități în cadrul orelor de ”nutriție”.  

Acest stagiu de observare a oferit o nouă perspectivă asupra modului în care se poate desfășura procesul educațional, o șansă de a ne familiariza cu sistemul de învățământ grecesc și de a-l compara cu cel românesc. De asemenea, a oferit oportunitatea de a valorifica și implementa exemplele de bună practică din școala gazdă, diverse instrumente TIC în procesul de predare-învățare-evaluare.

„În concluzie, acest program de mobilitate a avut un rol esențial în formarea și dezvoltarea elevilor oferind în același timp o oportunitate de creștere personală, dezvoltare lingvistică și învățare interculturală. Elevii și-au ȋmbogăţit experienţa și practicile interculturale atât printr-un proces de ȋnvăţare creativ și de colaborare cât și prin inovare. A fost o ȋmbinare care a reunit armonios experienţa formativă cu cea culturală. Cu siguranţă cunoșinţele acumulate de către elevii participanţi la mobilitate vor asigura o creștere a calităţii procesului educaţional pentru toţi ceilalţi elevi din școala noastră. Prin intermediul acestei mobilităţi școala va avea o nouă deschidere cu orientare internaţională și va folosi cunoștinţele și competenţele dobândite ȋn desfășurarea eficientă a procesului instructiv-educativ”, au precizat profesoarele Mihaela Apopuțoaie și Diana Luca.

Erasmus+, “Changing lives and opening minds” !

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button