EducatieLocal

Prezenţă vasluiană în Bulgaria

index
Bulgaria a găzduit ultima întâlnire din cadrul proiectului „Skills for Life: Literacy” (SLL), finanţat de Comisia Europeană. Liceul ”Ştefan Procopiu” Vaslui coordonează acest proiect, care se derulează în perioada septembrie 2014-august 2016, în parteneriat cu şcoli din Grecia, Turcia, Bulgaria şi Italia. Scopul proiectului este valorificarea potenţialului literaţiei ca instrument de dezvoltare personală şi consolidare a competenţelor cheie transversale necesare învăţării pe tot parcursul vieţii.
Ultima reuniune a fost găzduită de partenerul din Bulgaria, Foreign Language Secondary School din Plevna, cu care Liceul „Ştefan Procopiu” a mai colaborat în alte două proiecte europene. Întâlnirea transnaţională avut ca obiective principale schimbul de bune practici, metode şi experienţe privind dezvoltarea abilităţilor de citit, scris şi comunicare în rândul elevilor, finalizarea produselor intelectuale realizate pe parcursul celor doi ani de proiect, prezentarea de către fiecare partener a activităţilor locale realizate în perioada martie-mai 2016, stabilirea planului de diseminare pentru perioada iunie-august 2016 şi a planului de sustenabilitate, evaluarea parteneriatului în funcţie de criteriile incluse în raportul final (impactul activităţilor desfăşurate, calitatea produselor intelectuale, respectarea planului de lucru stabilit în formularul de aplicaţie).
Produsele finale ale parteneriatului sunt reprezentate de două ghiduri care conţin resurse utile pentru dezvoltarea în rândul elevilor a competenţelor de lectură, comunicare scrisă şi orală: „Predarea abilităţilor de viaţă prin literaţie” şi ”Gândeşte prin literaţie: Abordări cross-curriculare”. Ghidul ”Predarea abilităţilor de viaţă prin literaţie” a fost prezentat de eleva Larisa Ioana Bărdiţă, la faza judeţeană şi naţională a concursului naţional ”Made for Europe”, al cărui scop este valorizarea produselor şi rezultatelor realizate în cadrul proiectelor finanţate de Comisia Europeană. Pe parcursul celor doi ani elevii din grupul ţintă au participat la activităţi care avut ca obiective dezvoltarea abilităţilor de a înţelege textele, de a descrie, de a utiliza informaţiile corecte pentru susţinerea punctelor de vedere, de a selecta ideile principale din texte, îmbunătăţirea competenţelor elevilor de a deduce şi interpreta informaţiile, faptele şi ideile din texte, încurajarea elevilor de a realiza conexiuni între textul citit şi experienţa personală.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button