ActualitateLocal

Poftiti la burse!


Se fac înscrieri pentru bursa profesională și „Bani de liceu“. Bursa profesională este în cuantum lunar de 200 de lei și se acordă tuturor elevilor care frecventează cursurile unei școli profesionale, potrivit HG nr. 1062/2012. Pentru a beneficia de această bursă, părinții trebuie să depună cerere la unitatea la care studiază elevii până pe 25 septembrie. Banii se acordă pe perioada studiilor și a stagiilor de practică. Elevul pierde bursa pe o lună dacă acumulează zece absențe nemotivate, pe trei luni dacă are abateri disciplinare care conduc la scăderea mediei la purtare sub 7 sau dacă acumulează 20 de absențe nemotivate la o disciplină. De asemenea, bursa se suspendă pe o perioadă de șase luni, dacă elevul acumulează 40 de absențe la o disciplină de studiu. În cazul elevilor de liceu există programul „Bani de liceu“ de care beneficiază însă doar cei care în ultimele trei luni au venit minim brut pe membru de familie de maximum 150 de lei. Pentru a beneficia de această bursă, elevii trebuie să depună cereri și acte doveditoare în ceea ce privește venitul la unitățile școlare până pe 2 octombrie. Odată obținută bursa, se poate pierde dacă elevul acumulează 20 de absențe nemotivate.
Alocația pentru susți¬nerea familiei se acordă celor care au venituri mici și au în creștere și îngrijire copii cu vârste sub 18 ani. Această alocație se acordă atât familiilor care au venituri până la 530 de lei pe fiecare membru, conform Legii nr. 277/2010. Cuantumul alocației diferă. Pentru familiile cu ambii părinți cu un venit sub 200 de lei pe membru și un copil alocația este 82 de lei și crește gradual până la 328 de lei pentru cei care au patru sau mai mulți copii. Pentru familiile cu venitul mediu pe membru cuprins între 201 lei și 530 de lei, alocația pentru un copil va fi 75 de lei, iar pentru cei care au îngrijire patru sau mai mulți copii ajunge la 300 de lei pe lună. Pentru familiile monoparentale cu venit sub 200 de lei pe fiecare membru, alocația pentru un copil este de 107 lei și ajunge la 321 de lei pentru cei cu trei copii și 428 de lei pe lună pentru cei care au peste patru copii. Pentru familiile cu un singur părinte și venit de mediu net între 201 și 530 de lei, alocația pentru un copil este 102 lei și ajunge la 408 lei pentru cei care au patru sau mai mulți copii. Pentru a obține astfel de venituri, părinții trebuie să depună cereri la primării, iar banii sunt plătiți de agențiile teritoriale din subordinea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. Alocația se poate diminua sau suspenda atunci când copilul acumulează absențe. Se diminuează cu 20% pentru fiecare copil care înregistrează un număr cuprins între 10 și 19 absențe și cu câte 50% pentru fiecare copil care înregistrează 20 de absențe. Copiii care acumulează peste 20 de absențe la școală pierd dreptul la această alocație. Alocația nu se ia în considerare la stabilirea obligațiilor legale de plată sau a altor beneficii de asistență socială și se supune executării silite, în condițiile dispozițiilor privind executarea silită a creanțelor bugetare, numai pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu.
Elevii mai pot beneficia însă de burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse de sociale care provin din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. Bursele de performanță se acordă elevilor cu premii la olimpiadele și concursurile școlare. Bursele de merit se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional. Aceste burse se acordă din al doilea semestru al anului școlar în curs.
Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele trei luni cel mult egal cu salariul minim pe economie și care îndeplinesc simultan condițiile: au media generală peste 7 și nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa. Există, de asemenea, și burse sociale pentru elevii din familii cu venituri mici sau pentru cei care au diverse afecțiuni medicale.
În Vaslui s-au acordat în anul școlar anterior 3.404 burse, dintre care 73 de performanță, 2.142 de merit, 678 de studiu și 511 de ajutor social. Valoarea unei burse de performanță este de 100 de lei lunar, bursele de merit și de studiu sunt de 50 de lei, iar bursele de ajutor social, de 40 de lei.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button