Local

Piețele agroalimentare din județul Vaslui, la control


Salariatii cu atribuții de inspecție și control din cadrul Direcției pentru Agricultură Județene Vaslui au întreprins acțiuni de verificare în toate piețele agroalimentare din județul Vaslui, în baza unei tematici de inspecții transmisă de catre M.A.D.R, Direcția Generală Control Antifraudă și Inspecții.
Au fost efectuate 30 acțiuni de control privind modul de respectare a legislației specifice din domeniul comercializării legumelor și fructelor de către producătorii agricoli și agenții economici care desfășoară activitati de comerț în cadrul piețelor agroalimentare din municipiile Vaslui, Bârlad și Huși.
Totalul loturilor de fructe și legume controlate a fost de 19.979,50 kg din care: fructe-9.925 kg și legume -10.054,50 kg la 18 producători agricoli și 12 agenți economici (persoane juridice).
Au fost constatate abateri atât de la prevederile legislației specifice pieței produselor din sectorul agricol cât și de la legislația specifică sectorului legume-fructe, respectiv deficiențe de etichetare la 4.477 kg fructe și legume (Fructe 3.516 kg/Legume 961 kg), după cum urmează:
— lipsă etichete pe unitățile de ambalaj produs;
— marcare eronată a originii produselor;
— etichete de vânzare incorecte (cu denumirea altor produse agricole);
— lipsă informații pe eticheta de vânzare referitoare la varietate/soi și categorie de calitate produse;
— lipsă informații pe eticheta de vânzare referitoare la data obținerii produsului și localitatea de origine;
— neconsemnarea în Carnetul de comercializare a produselor și cantităților transportate la locul de desfacere, piața și data desfacerii.
Au fost aplicate, în total, 7 sancțiuni contravenționale dintre care 2 amenzi în valoare de 200 lei și 5 avertismente, cu dispunerea măsurilor de reasigurare a conformității loturilor de legume — și fructe prin etichetare corectă și completă, cu termen imediat, precum și de respectare a prevederilor Legii nr.145/2014, republicată — care reglementează piața produselor din sectorul agricol.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button