Sport

O nouă ediţie a Săptămânii Europene a Sportului

saptamana-europeana1
După succesul remarcabil al primei ediţii, desfăşurată în anul 2015, când au participat în cele peste 7.000 de activităţi organizate în toate ţările Uniunii Europene şi alte 5 ţări de pe continent mai bine de 5 milioane de persoane, Comisia Europeană, prin Direcţia de Sport, a decis continuarea derulării proiectului “Săptămâna Europeană a Sportului” (SES), ediţia a II-a, în perioada 10-17 septembrie 2016.
Programarea amplei acţiuni la nivel continental aflată sub semnul practicării activităţilor fizice – sportive în comunităţi a ţinut seama şi de unele propuneri venite din partea coordonatorilor naţionali, una dintre aceste propuneri fiind făcută de către Federaţia Română Sportul pentru Toţi (FRST), care, sprijintă şi de alte ţări, a cerut apropierea datei de desfăşurare a SES de începerea anului şcolar în mai multe ţări europene, în locul sintagmei iniţiale “prima săptămână a lunii septembrie”.
În acest fel, scopul principal al Săptămânii Europene a Sportului, atragerea spre practicarea activităţilor fizice-sportive a cât mai multor cetateni europeni, este, pe de o parte, mai uşor de atins, iar pe de altă parte, ţine seama şi de o realitate destul de răspândită în societatea modernă-“concurenţa” altor preocupări de timp liber în rândul copiilor şi tinerilor în detrimentul activităţilor sportive.
Tot ca o noutate, impusă de ceea ce s-a constatat la ediţia iniţială, SES 2016 este deschisă întregii Europe, cu o caracteristică descentralizată, în strânsă colaborare cu coordonatorii naţionali şi cu numeroşii parteneri, fiind structurată în continuare în jurul unor teme de interes: mediul educaţional, acum mai lesne de cooptat ca urmare a noilor date de desfăşurare, activităţile în aer liber, cluburile sportive şi centrele de fitness.
În ce priveşte România, ca şi anul trecut, când s-au obţinut rezultate, remarcate la Bruxelles, coordonator naţional este tot Federaţia Română Sportul pentru Toţi, în strânsă şi continuă acţiune comună cu Ministerul Tineretului şi Sportului, co-finanţator al proiectului.
Ambasadorii SES pentru România sunt anul acesta Narcisa Lecuşanu, secretar de stat MTS, şi Mihai Androhovici, vicepreşedinte al FRST, cele două entităţi stabilind un program concret, ce va fi dat publicităţii pe măsură ce se va dezvolta organizarea importantului eveniment.
Asociaţia Judeţeană Sportul Pentru Toţi (AJST) Vaslui, sub înaltul patronaj al FRST, va organiza a doua ediţie a Săptămânii Europene a Sportului, care se va desfăşura simultan la nivelul tuturor ţărilor membre ale Uniunii Europene, iniţiativa implementării proiectului aparţinând Comisiei Europene, în anul 2015, având menirea să încurajeze participarea activă a cetăţenilor europeni la practicarea sportului.
AJST Vaslui, coordonatoarea SES în judeţul Vaslui, va organiza în parteneriat cu Primăria Municipiului Vaslui, Colegiul Economic “Anghel Rugina”, Palatul Copiilor Vaslui şi Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret (DJST) Vaslui, derularea activităţilor pe 6 zone/centre, având coordonatori şi voluntari care vor asigura buna desfăşurare a evenimentelor (Vaslui: prof. Elena Anuşca-Doglan, prof. Cristian Anuşca-Doglan; Berezeni: ed. Ioana Nedelcu; Huşi: prof. Liliana Pascal; Negreşti: prof. Georgeta Boitan; Bârlad: prof. Liliana Arteni, prof. Aurelia Juverdeanu; Fălciu: prof. Dorel Chelaru, învătoare Lenuţa Ciopei).
Datorită impactului favorabil al SES 2015 în judeţul Vaslui, la ediţia a II-a şi-au manifestat dorinţa de participare un număr mai mare de educatori, învăţători, profesori cu elevii lor şi din alte localităţi care se adaugă celor de la editia I.
În judeţul Vaslui se vor organiza ştafete, parcursuri aplicative şi dans (Vaslui, Berezeni, Huşi, Negreşti, Bârlad, Fălciu), biciclete şi role (Vaslui, Huşi, Negreşti, Bârlad), tenis de masă (Vaslui, Negreşti, Bârlad), arte marţiale (Negreşti, Bârlad), cros (Vaslui, Berezeni, Huşi, Negreşti, Bârlad, Fălciu), handbal (Vaslui, Berezeni, Negreşti, Bârlad), fotbal (Vaslui, Berezeni, Negreşti, Bârlad, Fălciu), baschet (Vaslui, Negreşti, Bârlad), volei (Vaslui), gimnastică aerobică (Vaslui, Huşi), karting (Vaslui, Bârlad).
Spaţiile de derulare a activităţilor/concursurilor, sonorizarea, acolo unde este cazul, şi materialele sportive necesare vor fi puse gratuit la dispoziţia participanţilor de către unităţile de învăţământ şi primăriile localităţilor respective.
La Săptămâna Europeană a Sportului 2016, în judeţul Vaslui se anticipează participarea unui număr de peste 3.000 de preşcolari, elevi din clasele pregătitoare, I-IV, V-VIII, IX-XII şi aproximativ 250 de voluntari.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button