EducatieLocal

Noi deschideri pentru învăţământul vasluian

1
Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu”, Vaslui – participantă cu succes la cursul ”Innovative skills in ICT through collaborative and project-based teaching and learning” în cadrul proiectului IDEAL – Iniţiative de Dezvoltare Educaţională prin Advanced Learning, 2015-1-RO01-KA101-014759, proiect cofinanţat de Comisia Europeană prin AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRAME COMUNITARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI ŞI FORMĂRII PROFESIONALE
In anul şcolar 2015-2016, şcoala noastră implementează activităţile proiectului sus amintit ale cărui obiective prevăd:
• Dezvoltarea competenţelor a 5 invăţători de a utiliza tableta, manualele digitale, calculatorul, tabla interactivă în formarea competentelor digitale la elevii din ciclul primar;
• Dezvoltarea competenţelor a 5 profesori de la gimnaziu de aborda strategii inovative de predare-invăţare-evaluare prin utilizarea TIC şi a resurselor şi instrumentelor de lucru web.2.0. pentru formarea competentelor digitale la elevii din gimnaziu.
Aceste obiective au fost atinse în cadrul unor cursuri de specialitate la nivel european şi vin în întâmpinarea nevoilor şcolii care doreşte implementarea unor modele de succes, transformând-o într-o organizaţie de nivel european. Formarea şi dezvoltarea competenţelor digitale la elevi nu este numai o finalitate a învăţământului românesc, ci o necesitate, cunoscându-se faptul că oferta pe piaţa muncii a job-urilor digitale este mai mare.
Aşadar, încă cinci profesori vasluieni de la Şcoala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu”, Vaslui, sunt acum mândri deţinători ai certificatelor de absolvire a cursului ”Innovative Skills in ICT Through Collaborative and Project-Based Teaching and Learning”, organizat de Institutul Cervantes din Alcalá de Henares, Spania, în perioada 9-15 aprilie 2016.
(În imagine, de la stânga la dreapta: prof. Cristinel Enache – educație fizică -, prof. Maria-Milica Sofroni – limba și literatura română -, prof. Antonio Mota, formator, prof. Oana-Maria Uliu – limba engleză -, prof. Constantin Anton – matematică/informatică, director-adjunct – şi prof. Oana-Mihaela Ursachi – geografie .)
Cursul a urmărit dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă cu ajutorul instrumentelor Web 2.0, pentru creşterea eficienţei procesului de predare-învăţare, încurajând participarea la proiecte europene de tip etwinning, respectiv KA1/KA2. S-au expus instrumente variate de lucru online, incluzând utilizarea blogurilor în scopuri educative, aplicarea de webquests, comunicarea membrilor echipelor de lucru prin Twitter şi diverse aplicaţii de ultimă generaţie, totul cu scopul îmbunătăţirii colaborării atât la nivel de clasă, cât şi la nivelul unităţii şcolare, ajungând până la nivel european.
Transferul şi valorizarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite de către cele cinci cadre didactice se va face prin iniţierea şi implementarea unor proiecte de colaborare utilizând tehnici web.2.0., platforme etwinning, Twitter, Google Drive, realizarea unui ghid de bune practici pentru utilizarea instrumentelor Web2.0., participarea cu articole de specialitate la simpozioane, comunicări ştiinţifice şi conferinţe pană la sfârşitul anului şcolar.
Urmează aplicarea conţinuturilor studiate, căci proiectul nu se încheie aici – el de fapt reprezintă doar un început: un pas înainte pentru copiii noştri şi pentru cadrele didactice ale şcolii.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button