EducatieLocal

Multe dosare la titularizare

2
În acest an au fost depuse un număr de 579 de dosare pentru concursul de titularizare din 20 iulie.
Cele mai multe dosare sunt pentru educatoare-50, învăţători-92, educaţie fizică – 49, limba română – 58, iar cele mai puţine pentru economie-4, cultură civică-6, textile şi comerţ-câte 1.
La nivel judeţean există 161 de posturi titularizabile. La acestea se adaugă 511 catedre complete, cu o viabilitate doar pentru un an. De asemenea, mai sunt puse la dispoziţie 312 catedre, care sunt rezervate.
Probele practice/orale şi inspecţiile la clasă se vor derula în perioada 30 mai – 1 iulie 2016, iar proba scrisă este programată pe data de 20 iulie 2016. Primele rezultate se vor afişa pe 27 iulie, iar contestaţiile vor putea fi depuse în aceeaşi zi, dar şi în cursul zilei de 28 iulie. Acestea vor fi soluţionate în zilele de 29 iulie şi 1 august 2016, urmând ca rezultatele finale să fie afişate pe 3 august. Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă sau la proba practică minimum nota 5 nu pot participa la proba scrisă. De asemenea, candidaţii care nu obţin la inspecţia specială în profilul postului la clasă sau la proba practică în profilul postului minimum nota 7 nu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată.
În calendarul mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2016 – 2017 se mai prevede că repartizarea candidaţilor cu media minimum 7 pe posturile didactice/catedrele vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, se va face în perioada 8 – 9 august 2016. Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră se va face în perioada 11 – 29 august 2016.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button