EducatieLocal

Manuale gratuite la clasele a XI-a și a XII-a

Ministerul-Educatiei-promite-manuale-gratuite-pentru-clasele-a-XI-a-si-a-XII-a
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a finalizat negocierile cu editurile care dețin manuale școlare pentru clasele a XI-a și a XII-a în portofoliile lor editoriale.
În urma aprobării de către ministrul Mircea Dumitru a procedurii de asigurare a manualelor gratuite pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a, Ministerul Educației achiziționează necesarul total de circa 3.600.000 de manuale. Pentru 3.300.000 de titluri, oferta fermă a editurilor acoperă solicitările unităților de învățământ. Pentru alte circa 300.000 de titluri, școlile vor alege dintre manualele pentru care există ofertă fermă iar ministerul le va achiziționa. Suma totală de achiziție negociată și agreată este de aproximativ 30 milioane lei.
Județului Vaslui i-a fost repartizată suma de aproximativ 600.000 lei, care va acoperi necesarul de manuale pentru cei peste 7.000 de elevi de clasele a XI-a și a XII-a.
În aceste zile, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Vaslui semnează contractele, prin care editurile primesc comenzi ferme, astfel încât la începutul anului școlar 2016-2017 toți elevii din clasele a XI-a și a XII-a să beneficieze de manuale gratuite.
Conform prevederilor Legii Educației, elevii și profesorii din învățământul de stat și din învățământul obligatoriu particular acreditat/autorizat beneficiază de manuale școlare gratuite, atât pentru învățământul în limba română, cât și pentru cel în limbile minorităților naționale, în condițiile legii.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button