ActualitateEducatieLocal

LER Vaslui, partener în cadrul unui proiect european inovator ce vizează îmbunătățirea educației valorilor pentru incluziunea socială a minorităților etnice și migranților în școli

Liceul Teoretic Emil Racoviță Vaslui a făcut parte dintr-un parteneriat internațional format din organizații și profesioniști din Spania, Portugalia și Grecia care își propune să îmbunătățească instrumentele și metodologiile utilizate în școli pentru a educa în valorile care contribuie la incluziunea socială a minorităților etnice și migranților. Durata proiectului a fost de 14 luni, având ca dată de final 14 iulie 2023.

Obiectivele proiectului au vizat atât dezvoltarea competențelor cheie ale profesorilor și altor profesioniști din domeniul educației școlare, cât și schimbul de experiențe, bune practici și metodologii între organizații și profesioniști din cele patru țări partenere. Prin intermediul uneltelor inovatoare de educație, se dorește promovarea incluziunii sociale a persoanelor aparținând minorităților etnice și migranților.

Printre activitățile principale ale proiectului s-au numărat analiza instrumentelor și metodologiilor de inovare educațională pentru lucrul cu valorile și promovarea incluziunii minorităților etnice și migranților în învățământul liceal. Această analiză cuprinde, de asemenea, legislația națională și regională relevantă. Experții au identificat și selectat bune practici care vor fi adunate într-un eBook, tradus în limbile proiectului. Totodată, a avut loc un seminar internațional în Málaga, Spania, unde participanții au împărtășit cunoștințe și au schimbat bune practici și instrumente.

Un alt aspect important al proiectului a constat în adaptarea și implementarea instrumentelor și bunelor practici în școlile din celelalte țări partenere. Ulterior, organizațiile au formulat propuneri pentru a lucra mai eficient în educația valorilor și incluziune.

Proiectul a fost supus unui control de calitate și evaluare trimestrială, pentru a se asigura că se ating obiectivele propuse și că activitățile se desfășoară în mod corespunzător. În paralel, au fost desfășurate activități de impact și diseminare, inclusiv crearea unui logo, a unei pagini web și a altor materiale pentru vizibilitatea proiectului. Se va realiza și un eBook și un videoclip pentru a sintetiza activitățile proiectului. În final, s-a organizat o  conferință internațională în Grecia, unde au participat profesori implicați în derularea proiectului.

Acest parteneriat internațional aduce o contribuție semnificativă în abordarea incluziunii sociale a minorităților etnice și migranților prin intermediul educației valorilor în școli. Prin schimbul de experiențe și bune practici, se urmărește crearea unei rețele de organizații active în domeniul educației școlare, care lucrează pentru incluziune, educație în valorile solidarității și empatiei față de diversitate, prin intermediul instrumentelor inovatoare de educație, în vederea promovării cooperării între țările partenere.

Acest proiect este un exemplu concret de cum parteneriatele internaționale pot aduce schimbări pozitive în sistemul educațional, promovând incluziunea și valorile fundamentale pentru o societate deschisă și diversă.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button