ActualitateLocal

Întâlnirea regională a Camerelor de Comerţ şi Industrie

a
În data de 30 martie 2016, s-a desfăşurat la Bacău întâlnirea Camerelor de Comerţ şi Industrie din Regiunea NE, sub egida asociaţiei regionale a Camerelor de Comerţ din Regiunea NE. Reuniunea a cuprins şi o sesiune de lucru şi consultări a executivului acestor Camere. Din partea conducerii Camerelor de Comerţ şi Industrie au participat: dl. Doru Simovici, preşedintele CCI Bacău, dl. Paul Butnariu, preşedintele CCI Iaşi, dl. Lucian Gheorghiu, preşedinte executiv al CCI Suceava, dl. Dorin Romeo Floareş, preşedintele CCIA Botoşani, dl. Mihai Apopii, preşedintele CCI Neamţ, dl. Ionel Constantin, preşedintele CCIA Vaslui. Din partea personalului CCI judeţene au participat şefi ai executivului, directori economici şi coordonatori ai departamentelor de asistenţă în afaceri şi formare continuă. Scopul întâlnirii a fost discutarea problematicii cu care se confruntă Camerele de Comerţ din Regiunea NE şi realizarea unui schimb de experienţă şi bune practici între specialiştii care lucrează în cadrul acestor CCI.
Reuniunea a debutat cu o întâlnire în plen a celor 20 de participanţi (preşedinţi CCI, plus reprezentanţi din executiv). Sesiunea a fost deschisă de preşedintele CCIA Vaslui şi preşedintele în exerciţiu al Camerei Regionale, dl. Ionel Constantin, care şi-a exprimat convingerea că astfel de întâlniri vor contribui la o mai bună funcţionare a Camerelor de Comerţ şi Industrie din regiune, spre folosul mediului de afaceri şi al unei mai bune promovări a potenţialului economic al Regiunii Nord-Est. A constatat creşterea calităţii de la o lună la alta a unor astfel de întâlniri şi a propus ca măcar trimestrial reuniunile preşedinţilor să fie dublate de câte o sesiune de consultări a executivului. Au fost dezbătute următoarele teme:
– organizarea de evenimente de afaceri la nivel regional, inclusiv un TOP al celor mai bune firme din regiune;
– realizarea unei agende de lucru pentru organizarea de întâlniri perioadice ale mediului de afaceri cu reprezentanţii administraţiei publice locale şi regionale;
– oferirea de asistenţă şi suport pentru internaţionalizarea firmelor din regiune (prin colaborarea cu Centrele Enterprise Europe Network din Bacău şi Iaşi; colaborarea cu organizaţia BRIDGE şi CCI Hampshire în privinţa organizării unei misiuni economice la nivel regional în Marea Britanie; discutarea proiectelor altor misiuni economice care pot fi organizate la nivel regional în vederea multiplicării contactelor de afaceri şi atragerii de investiţii în regiune);
– informare reciprocă privind târgurile ce vor fi organizate în Regiunea NE în 2016 şi posibilităţi de colaborare la nivel regional pentru organizarea unor astfel de manifestări comerciale;
– discutarea de acţiuni şi bune practici pentru organizarea cu maxim de eficienţă de către CCI de seminarii tematice pentru companii (pe teme de interes precum PSI, finanţe, ITM, mediu, etc.);
– schimb de bune practici pentru diversificarea serviciilor camerale către mediul de afaceri.
La rândul lor, ceilalţi preşedinţi de Camere prezenţi şi-au exprimat păreri şi opinii cu privire la calitatea întâlnirilor regionale, eficientizarea relaţiilor Camerelor cu firmele şi cu administraţia locală şi regională, o mai bună promovare a serviciilor Camerelor de Comerţ. În ceea ce priveşte schimburile de experienţă, preşedinţii CCI Neamţ, Botoşani şi Iaşi au prezentat întâlnirile şi seminariile organizate cu mediul de afaceri (sectorial, pe grupe mari de activităţi, împreună cu culegerea problemelor oamenilor de afaceri la Neamţ, respectiv întâlniri tematice- pe problematică ISU, ITM, etc.- la Botoşani, sau finanţe la Iaşi). Preşedintele CCI Neamţ a prezentat activitatea CCI Neamţ în privinţa organizării claselor pentru învăţământ profesional şi tehnic pe necesităţile reale ale firmelor, propunând un model de bună practică în domeniu.
În partea a doua a reuniunii, preşedinţii au continuat dezbaterile separat, pornind de la ordinea de zi propusă, iar executivul s-a regrupat pentru consultări şi schimb de bune practici.
Concluziile în urma discuţiilor şi dezbaterilor preşedinţilor şi executivului au fost discutate în plen la finalul reuniunii. Au fost desprinse următoarele idei şi propuneri de acţiuni comune:
– participarea tuturor Camerelor din Regiunea NE la târguri sectoriale, sau multitematice organizate de o CCI judeţeană;
– eficientizarea comunicării de către Camerele de Comerţ din regiune a problemelor identificate în mediul de afaceri, dar şi a soluţiilor de rezolvare a lor;
– colaborare privind publicarea de studii şi analize economice de către CCI din regiune referitoare la starea economică a Regiunii NE;
– o abordare unitară şi armonioasă a relaţiilor Camerelor de Comerţ cu administraţia publică locală şi regională;
– organizarea prin rotaţie (în fiecare judeţ) de evenimente/conferinţe la nivel regional pe problematica mediului de afaceri;
– organizarea unui târg în domeniul industriei lemnului la nivel regional;
– organizarea unui târg de pensiuni la Iaşi;
– utilizare eficientă de către CCI a instrumentelor de promovare electronică (site, reţele de socializare, etc.);
– completarea serviciilor de consultanţă la înfiinţarea de firme cu servicii de asistenţă în privinţa obţinerii autorizaţiilor de funcţionare;
– promovarea serviciilor CCI judeţene prin newslettere săptămânale (modelul oferit de CCI Suceava);
– multiplicarea modelului de lucru oferit de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui în privinţa asistenţei acordată firmelor la înfiinţare şi modificarea actelor constitutive;
– colaborare privind organizarea de programe de formare profesională pentru administratorii de firme şi salariaţii acestora;
– implementarea de servicii de asistenţă acordată firmelor în privinţa managementului de proiect.

Următoarea întâlnire a preşedinţilor CCI din Regiunea NE va fi organizată în luna mai, iar întrunirea executivului acestor Camere va avea loc în trimestrul următor.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button