ActualitateLocal

Începe bătălia pentru gradaţiile de merit!

Inspectoratul Școlar Judeţean (ISJ) Vaslui a anunţat numărul de locuri repartizat pe posturi şi discipline la concursul de acordare a gradaţiei de merit pentru personalul didactic şi auxiliar din unităţile de învăţământ.

În ședința Consiliului de Administrație au fost aprobate 209 gradații de merit, din care 183 sunt pentru personalul didactic de predare, 10 pentru personalul de conducere și 16 gradații pentru cel auxiliar.

Cele mai multe locuri sunt la învăţământul primar (35), iar miza acestor gradaţii reprezintă un spor la salariu.

Astfel, numărul de locuri repartizate pe posturi şi discipline la concursul de acordare a gradaţiei de merit pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sesiunea 2023, sunt: educatoare-24, învățător-35, limba română-14, limba latinaă-1, limbi moderne-14, matematică-13, informatică-5, fizică-6, chimie-4, biologie-4 locuri, geografie-5, istorie-5, științe socio-umane+pedagogie-5, religie-5, cadre didactice din CJRAE-2, educație artistică vocațională-1, educație muzicală-2, educaţie fizică şi sport-10, educaţie muzicală specializată-3, educaţie plastică/vizuală – 2, discipline tehnologice-11, învățământ sportiv integrat și suplimentar-2, maiștri instructori-2, învățământ special-7, profesori palate şi cluburi ale copiilor – 1, directori-10.

În privința locurilor pentru personalul didactic auxiliar, sunt disponibile: administrator patrimoniu-1, secretar școală-5, bibliotecar-2, administrator financiar-4, informatician-1, laborant-1, consilier ISJ-1, instructor educație extrașcolară-1.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button