EducatieLocal

Începe admiterea la liceu

ISJ-Vaslui
De vineri, pentru absolvenţii de clasa a VIII-a care au susţinut Evaluarea Naţională începe perioada de completare a fişelor de înscriere, alături de părinţii lor, asistaţi de diriginţi, potrivit calendarului de admitere la liceu, postat pe edu.ro. Aceştia au la dispoziţie cinci zile în care îşi vor putea alege liceul la care vor să înveţe. Repartizarea se face ordonând candidaţii în judeţul respectiv descrescător, după medii, încercându-se plasarea fiecărui candidat, începând de la cel cu media cea mai mare până la cel cu media cea mai mică, la una din opţiunile exprimate. În 19 iulie se va face repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a pentru cursurile anului şcolar 2016-2017. În judeţul Vaslui sunt disponibile pentru următorul an şcolar peste 4.000 de locuri, în 180 clase, la liceu şi şcoli profesionale.
Înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial se face pe baza mediei de admitere. Aceasta se calculează ca media ponderată între media generală la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, cu o pondere de 75% şi media generală de absolvire a claselor a V-VIII, în proporţie de 25%. Media la Evaluarea Naţională se ia în calcul şi dacă este inferioară notei cinci.
Ordinea opţiunilor de pe fişă este semnificativă, prima opţiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte opţiuni.
În cazul în care candidatul nu are loc la nici una din opţiunile exprimate pe fişă el rămâne nerepartizat în această sesiune de admitere şi va trebui să participe la o sesiune ulterioară organizată numai pe locurile rămase libere în această sesiune.
Situaţia poate apare în cazul în care candidatul nu a exprimat suficiente opţiuni, opţiunile exprimate de el fiind ocupate înaintea lui de alţi candidaţi care au medii mai mari. Se recomandă prin urmare completarea fişei cu un număr suficient de opţiuni pentru ca această situaţie să nu apară.

Prima etapă de admitere în învăţământul liceal
8-12 iulie 2016: completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a
9-13 iulie 2016: verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator
19 iulie 2016: repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016 – 2017
20 iulie 2016: afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate
21 iulie -29 iulie 2016: depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button