EducatieLocal

”EU SUNT CREATIV!”- LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU”, SAT ZĂPODENI

          “Să integrăm creativitatea!” proiectul de mobilitate al Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu”, sat Zăpodeni, pentru 6 cadre didactice, finanţat prin programul Uniunii Europene- Erasmus+ 2014-2020, Acţiunea Cheie 1- număr contract: 2020-1-RO01-KA101-079328, a ajuns la finalul perioadei de implementare.

În perioada 20 iunie 2022-01 iulie 2022, cadrele didactice au participat într-un singur flux la cursul de formare “School inclusion for social inclusion”,în Paphos, Cipru.

Programul cursului a fost structurat pe durata a 10 zile și a cuprins activități de dezvoltare a competențelor didactice,pedagogice și de comunicare precum: dezvoltarea și însușirea de metode creative de predare-evaluare, dobândirea de noi abilități de comunicare, comportament asertiv cu toți factorii din școală și din afara ei, metode și instrumente de creșterea motivației elevilor la orele de curs, în scopul reducerii abandonului școlar; însușirea de bune practici de abordare a elevilor aflati în situații de risc; competențe sociale privind managementul și rezolvarea litigiilor.

Anul școlar 2022-2023 a debutat cu multiple activități, integrate creativ și în sprijinul tuturor factorilor implicați în actul educativ din școală: elevi, cadre didactice, părinți. Elevii și părinții au beneficiat de o paletă variată de activități extracurriculare pe parcursul primului modul de cursuri, activități care au integrat creativitatea tuturor participanților.

Cadrele didactice s-au reunit într-un inedit workshop în care s-au aplicat noțiuni dobândite la cursul de formare din Cipru. S-a lucrat în echipă și individual, participanții au venit în contact cu exemple de bună practică din diferite școli din Europa, au analizat și apreciat metodele și strategiile prezentate pentru a fi folosite la activitățile educative de la clasă,

Toti cursantii au contribuit la completarea unui portofoliu in imagini al cursului,la reproiectarea conținuturilor învățării cu metode creative,motivaționale,la realizarea unei broșuri “Toți pentru CREATIVITATE!“, care va fi depusă la biblioteca școlii.

Concluziile și aprecierile asupra întregului parcurs au fost pe deplin prezentate în cadrul conferinței de închidere a proiectului din luna noiembrie.

Activitatea de evaluare a impactului proiectului a concluzionat că mobilitatea în spațiul european a fost o oportunitate majoră pentru creșterea calității și incluziunii actului educativ din școală, de care au beneficiat si elevii, alte cadre didactice din școală, comunitatea restrânsă și lărgită, prin activitățile care s-au realizat în proiect și care vor continua în perioada post-implementare.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button