ActualitateLocal

Cum să devii poliţist de frontieră

politia-de-frontiera
Poliţia de Frontieră Română informează tinerii absolvenţi ai cursurilor liceale cu diplomă de bacalaureat, care vor să devină poliţişti de frontieră, că se pot înscrie la concursurile de admitere organizate la nivelul instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale.

La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, pentru viitorii poliţişti de frontieră sunt puse la dispoziţie un număr de 203 locuri pentru specializarea Poliţie de Frontieră şi Drept, astfel:
– la Academia de Poliţie ,,A.I. Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie, arma Poliţie de Frontieră:
• curs de zi – 60 locuri: din care 2 locuri pentru etnicii rromi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi;
• curs frecvenţă redusă – 8 locuri.
– la Academia de Poliţie ,,A.I. Cuza” Bucureşti – Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, specializarea: DREPT – 20 locuri.

– la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu”- Oradea, curs de zi – 115 locuri.

La nivelul Ministerului Apărării Naţionale, sunt puse la dispoziţie un număr de 13 de locuri pentru Poliţia de Frontieră, astfel:
– la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa, învăţământ de zi, 10 locuri;
– la Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa, învăţământ postliceal, cu durata de 2 ani, învăţământ de zi, 3 locuri.

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră recrutează, de asemenea, candidaţi pentru admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile Ministerului Afacerilor Interne, pentru următoarele instituţii:
– Academia Tehnică Militară – 44 locuri;
– Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – 33 locuri;
– Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” – 2 locuri;
– Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, Piteşti – 86 locuri.

Recrutarea în vederea participării la concursul de admitere se realizează, în raport de domiciliul înscris în cartea de identitate a candidatului, de către structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, respectiv la sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, situat în Bucureşti, bd. Geniului, nr. 42C, sector 6, pentru municipiul Bucureşti.
Recrutarea candidaţilor din judeţele în care nu există unităţi ale Poliţiei de Frontieră Române, se realizează de către structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliţiei Române.

PENTRU ACADEMIA DE POLIŢIE ,,A. I. CUZA” ŞI PENTRU INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE M.A.p.N. CARE ŞCOLARIZEAZĂ PERSONAL PENTRU POLIŢIA DE FRONTIERĂ:
• data limită de înscriere este 27.05.2016 (la sediul structurilor Poliţiei de Frontieră, respectiv Poliţiei, în cazul în care în judeţul de domiciliu al candidatului nu există structuri ale poliţiei de frontieră);
• data limită de depunere a dosarului de candidat este 20.06.2016 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea);
• perioada de înscriere/desfăşurare a concursului este 24.07 – 07.08.2016.

PENTRU ŞCOALA DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR POLIŢIEI DE FRONTIERĂ ,,AVRAM IANCU” – ORADEA:
• data limită de înscriere este 29.07.2016 (la sediul structurilor Poliţiei de Frontieră, respectiv Poliţiei, în cazul în care în judeţul de domiciliu al candidatului nu există structuri ale poliţiei de frontieră);
• data limită de depunere a dosarului de candidat este 16.08.2016 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea);
• perioada de înscriere/ desfăşurare a concursului: 04.09 – 12.09.2016, (la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu” Oradea).

Contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice a candidaţilor recrutaţi pentru toate instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile alocate M.A.I. – Poliţia de Frontieră – se realizează în perioada 14 -15.07. a.c., ora 07.30, la sediul Academiei de Poliţie „A.I.Cuza”, str. Aleea Privighetorilor, nr.1A, sector 1, Bucureşti.
Candidaţii vor susţine probele eliminatorii şi cele de cunoştinţe stabilite prin regulamentul / metodologia de admitere a instituţiei de învăţământ.
Pentru informare cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, candidaţii vor consulta site-ul oficial al instituţiei de învăţământ.

INFORMATII DE BACKGROUND
Pentru a se putea înscrie la concursurile de admitere organizate la instituţiile militare de învăţământ, tinerii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
 Să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
 Să cunoască limba română scris şi vorbit;
 Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 Să fie declaraţi apt din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
 Să aibă vârsta de minimum 18 ani;
 Să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 Să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 Să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 Să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum sunt acestea definite de lege;
 Să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 Să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
 Să aibă înălţimea de minim 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile; candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină, trebuie să aibă înălţimea de minim 1,60 m.
 Să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului.

Concursurile de admitere se vor desfăşura astfel :
I. ACADEMIA DE POLITIE ,,A.I.Cuza” BUCUREŞTI – Facultatea de Poliţie, arma Poliţie de Frontieră – concursul se va desfăşura în 2 etape :
Etapa I – probe eliminatorii:
– contravizita medicală;
– verificarea aptitudinilor fizice.
Probele se susţin în ordinea prezentată şi fiecare dintre ele este eliminatorie. Participarea candidaţilor la următoarea probă este condiţionată de promovarea celei anterioare şi, indiferent de cauzele şi motivele invocate, nu se admit contestaţii, repetări sau reexaminări la probele de aptitudini.
La prezentarea pentru susţinerea probelor eliminatorii, candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate, legitimaţia de concurs şi echipament sportiv adecvat susţinerii probelor de evaluare a aptitudinilor fizice.
Etapa II – proba de evaluare a cunoştinţelor
Participă numai candidaţii care au promovat probele eliminatorii.
Disciplinele de concurs sunt :
– Istorie (test grilă);
– Limba română (test grilă) ;
– Limba străină : engleză / franceză / germană / rusă/ spaniolă – la alegere (test grilă);
Probele la Istorie, Limba Română şi Limba străină se susţin concomitent şi se notează separat.

Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere la Academia de Poliţie ,,A.I. Cuza” se găsesc pe pagina de internet www.academiadepoliţie.ro

II. SCOALA DE PREGATIRE A AGENTILOR POLITIEI DE FRONTIERA ,,Avram Iancu “- ORADEA – concursul de admitere se va desfăşura în 2 etape, astfel:
Etapa I- constă în:
– contravizita medicală;
– verificarea aptitudinilor fizice; potrivit probelor şi baremelor prevăzute în metodologia de admitere
Fiecare probă are caracter eliminatoriu, participarea la următoarea fiind condiţionată de promovarea celei anterioare. Indiferent de cauzele şi motivele invocate nu se admit contestaţii, repetări sau reexaminări.
Etapa II – proba scrisă de verificare a cunoştinţelor.
Participă candidaţii care au promovat etapa probelor de aptitudini şi constă în susţinerea unui test grilă la următoarele discipline de concurs:
– Limba română ( test grilă)
– Limba străină: franceză / engleză – la alegere; (test grilă)

Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea se găsesc pe pagina de internet www.avramiancu.ro.

Pe durata concursului de admitere nu se asigură cazarea, masa şi transportul candidaţilor.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic, de luni până vineri, între orele 08.00-16.00, de la Biroul Resurse Umane al I.T.P.F. Iaşi, la tel. 0232/460061, Compartimentul Pregatire al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Galati (bulevardul Dunarea nr. 63 – langa Turnul de Televiziune), Compartimentul Pregatire al Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontiera Botoşani (str. Sucevei, nr. 2), Compartimentul Pregatire al Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Vaslui(Huşi, str. Dobrina, nr. 18).

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button