Local

“Conservarea biodiversităţii şi dezvoltarea economică”

DSC_1808
Asociaţia “Construim Mereu Împreună” Vaslui derulează pe durata a zece luni proiectul “Conservarea biodiversităţii şi dezvoltarea economică”, care va încuraja adoptarea de către comunităţile locale a unui stil de viaţă prietenos mediului înconjurător şi va duce la promovarea acestor zone ca model de gestiune durabilă.
Obiectivul proiectului constă în îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a politicilor privind contribuţia ecosistemlor din siturile Natura 2000 la dezvoltarea economică şi bunăstarea umană. Se doreşte o conservare a peisajelor actuale prin menţinerea şi încurajarea activităţilor antropice tradiţionale, dar şi promovarea acestora ca model de gestiune care să permită dezvoltarea durabilă a comunităţilor.
Rezultatele proiectului vor consta în elaborarea a 15 studii privind contribuţia ecosistemelor din ariile protejate la principalele sectoare economice, certificarea şi promovare unui număr de trei produse locale, realizarea a cel puţin trei planuri de afaceri prietenoase mediului, precum şi creşterea gradului de conştientizare cu 30% a grupurilor interesate din zonele siturilor Natura 2000 din judeţ, în scopul menţinerii şi ameliorării ecosistemelor şi a serviciilor aferente.
Grupurile ţintă ale acestui proiect sunt locuitorii din 71 de comunităţi vasluiene, situate în cele 15 situri Natura 2000.
DSC_1819

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button