ActualitateLocal

Colegiul ”Anghel Rugină” Vaslui are acreditare ERASMUS + pentru mobilități în domeniul educației școlare

Colegiul Economic ,,Anghel Rugină” din Vaslui a fost acreditat pentru a accesa proiecte cu finanțare europeană în cadrul Programului Erasmus+. Participarea la cursurile de perfecționare in vederea atingerii obiectivelor Acreditării Erasmus + pentru mobilități în domeniul educație școlară reprezintă pentru profesorii si personalul didactic auxiliar al liceului un prilej de a explora noi experiențe de învățare si perfecționare. Obiectivele propuse in Acreditarea Erasmus+   perioada 2021 – 2027 sunt următoareleː

1. Îmbunătățirea competențelor digitale pentru 18 cadre didactice de diferite discipline de la Colegiul Economic ”Anghel Rugină” Vaslui.

2. Creșterea abilitaților de comunicare pentru 20 cadre didactice de diferite discipline și personalul didactic auxiliar de la Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui.

3. Ameliorarea informațiilor despre educația interculturală pentru 18 profesori de diferite discipline de la Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui.

În perioada 01.09.2021 – 30.11.2022, prin participarea la 4 fluxuri de mobilități, se va implementa primul obiectiv din acreditarea Erasmus+, respectiv îmbunătățirea competențelor digitale pentru 18 cadrele didactice de diferite discipline de la Colegiul Economic ”Anghel Rugină” Vaslui.

Pandemia de Coronavirus a schimbat educația pentru totdeauna, determinând o creștere distinctă a folosirii instrumentelor TIC și a platformelor digitale. Integrarea TIC în educație a fost accelerată și educația online sau hibridă a devenit o componentă integrantă a educației școlare clasice. De la începutul pandemiei la noi în scoală, am avut: educație hibridă pentru toți elevii; după dotarea unor săli cu plexiglas, am avut concomitent educație școlară clasică sau uneori hibrid  și online cu clasele a XII-a și educație hibrid cu clasele  IX-XI. De asemenea, educație doar online cu toate clasele, atunci când situația a impus-o. În noul context mondial, profesorii au nevoie de cursuri de perfecționare pentru a-și îmbunătăți competențele digitale pentru a fi capabili să treacă rapid de la educația clasică la cea hibrida sau la cea online. Stăpânirea competențelor digitale ar oferi o mai bună calitate actului educațional, fie el clasic, hibrid sau online.

Fiecare participant la mobilități pentru atingerea obiectivului de creștere a competențelor digitale pentru cadrele didactice de diferite discipline în perioada 01.09.2021-31.11.2022 va realiza următoarele activități:

Produsele finale ca urmare a realizării acestui obiectiv vor fi: realizarea unui material didactic auxiliar, site-ul si blogul proiectului care vor conține informații despre proiect și vor fi permanent actualizate.

Creșterea competentelor digitale va fi pentru 18 cadrele didactice de diferite discipline, alese dintre cele 56 existente, abordându-se prioritate celor care nu au participat niciodată la mobilități Erasmus. De la începutul anului școlar la noi in scoală, am avut: educație clasica, hibrida si online. In noul context mondial, profesorii, indiferent de disciplina predata, au nevoie de cursuri de perfecționare pentru a-si îmbunătăți competentele digitale pentru a fi capabili sa treacă rapid de la educația clasica la cea hibrida sau la cea online. La întoarcerea de la stagiu, cei 18 participanți, vor multiplica rezultatele si astfel, colegii noștri vor primi aceste cunoștințe, iar scoală noastră va reuși sa stăpâneasca competentele digitale pentru o mai buna calitate a actului educațional, fie el clasic, hibrid sau online.

Participarea la cele 4 fluxuri de mobilități va deschide posibilitatea de a ne îmbogăți competențele digitale și va fi un prilej benefic de a ne documenta cu privire la metodele de funcționare din instituțiile de învățământ europene.

Prof. Burghelea Cristina

Colegiul Economic ,,Anghel Rugină” Vaslui

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button