ActualitateLocal

Cariera de polițist este exact ceea ce cauți

1
Îți dorești o carieră plină de provocări? Cariera de poliţist este exact ceea ce cauţi.
Persoanele care doresc să participe la concursul organizat pentru ocuparea unui număr de 92 posturi vacante de agenți existente la Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui pot depune cererea de înscriere până la data de 08.04.2016, la sediul Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale din strada Mihail Kogălniceanu, nr. 2 (lângă sediul I.P.J. Vaslui).

Dosarele de recrutare vor fi depuse, în volum complet, până la data de 15.04.2016, în zile lucrătoare, la structura de resurse umane şi vor cuprinde următoarele documente:
• cererea de înscriere şi CV;
• copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (copii legalizate a diplomei de bacalaureat și a foii matricole);
• copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;
• copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
• autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
• cazierul judiciar;
• caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;
• 3 fotografii tip buletin de identitate;
• două fotografii color 9 x 12 cm
• fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
• declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
• copia permisului de conducere.

Înscrierile se fac personal, indiferent de localitatea unde își are domiciliul candidatul și doar la Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui. De asemenea, și completarea dosarelor de recrutare se face personal.

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite candidaților care procedează neregulamentar.

Atenție! După data limită de înscriere, respectiv data de 08.04.2016, orele 16.00, comisiile de recrutare nu vor mai primi alte cereri de înscriere, iar după data limită de completare a dosarelor, respectiv 15.04.2016, comisiile de recrutare nu vor mai primii documente, analizarea dosarelor în vederea validării/invalidării candidaturii urmând a se face strict pe baza actelor depuse până în acel moment.

După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de recrutare va analiza candidaturile, urmând a se pronunța cu privire la validarea/invalidarea acestora, lista candidaților ale căror dosare au fost acceptate, precum și lista candidaților a căror candidatură a fost invalidată, urmând a fi postată pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa https://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button