ActualitateLocal

Cadre didactice de la Colegiul Economic „Anghel Rugină” au participat la un curs de formare în Praga-Cehia

În perioada 20 mai-24 mai 2024, patru cadre didactice de la Colegiului Economic ,,Anghel Rugină” Vaslui (Casandra Ana, Ciritel Dan, Nicu Cristina-Nuța și Rășcanu Lidia) au participat la cursul de formare ”Approaching Multicultural Issues and Mixed Ability Classes“, organizat de ITC International, în Praga, Cehia, în cadrul Acreditării Erasmus+, proiect pentru mobilități în domeniul Educație Școlară “INTERCULTURAL EDUCATION“, Nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000119029

În noul context mondial, al integrării active a tuturor categoriilor de persoane, profesorii au nevoie de cursuri de perfecționare pentru: conștientizarea  dimensiunii culturale a relaţiilor sociale, asigurarea unui echilibru între promovarea identităților culturale specifice şi a respectului pentru diversitatea culturală, respectiv comunicarea interculturală, acordând importanţă deosebită, dar egală, ambelor elemente şi susținând ideea că prin promovarea contactelor şi comunicării interculturale nu se amenință dezvoltarea identităților culturale specifice.

Participarea la acest stagiu de formare a presupus atingerea unor obiective, dintre care  enumerăm: depășirea stereotipurilor, prejudecăților și discriminării prin identificarea și combaterea prejudecățile personale, crearea unui mediu de clasă incluziv care combate discriminarea, abordarea claselor multiculturale cu accent pe proiectarea planurilor de lecții care să cuprindă exerciții și jocuri de rol pentru o predare incluzivă, folosirea stilurilor de învățare individuale și cunoașterea inteligențelor multiple ale lui Gardner prin conceperea planurilor de lecții în așa fel încât să răspundă diferitelor stiluri de învățare și inteligențe; dezvoltarea abilităților de citire și scriere în clase diverse cultural și cu abilități mixte prin crearea de materiale care susțin dezvoltarea literară într-un context multicultural, dezvoltarea abilităților eficiente de comunicare prin intermediul atelierelor de comunicare, atenţia fiind focusată pe abilități verbale și non-verbale, exerciții pentru îmbunătățirea abilităților de ascultare și comunicare empatică cu elevii, promovarea integrării culturale prin jocuri și activități concepute pentru a crește gradul de incluziune culturală, etc.

Prin participarea la cursul de formare ”Approaching Multicultural Issues and Mixed Ability Classes“, cele patru cadre didactice au dobândit cunoștințe valoroase și abilități practice care îi vor ajuta să creeze un mediu de învățare incluziv, eficient și receptiv din punct de vedere cultural pentru elevi, în care sunt combătute prejudecățile personale și discriminarea.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button