Anunţuri

Anunț – „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244K

CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, titular al proiectului Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244K: DN24 (Muntenii de Sus) – Tanacu– Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, L=19,000km, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vaslui, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244K: DN24 (Muntenii de Sus) – Tanacu– Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, L=19,000km”,propus a fi amplasat în comunele Muntenii de Sus, Tanacu, Tătărăni, Oltenești, satele Muntenii de Sus, Tanacu, Bălțați, Leoști – în intravilan și extravilan, județul Vaslui. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui din strada Călugăreni, numărul 63, telefon 0335 401723, în zilele de luni – joi, între orele 800-1600 şi vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmvs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului – APM Vaslui.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button