Anunţuri

ANUNȚ – INFORMARE

Operatorul Regional de apă AQUAVAS, in mod legal, nu poate factura decât consumul înregistrat la contorul de branșament (bloc, scară), gestionarea eventualelor diferențe repartizate, așa cum prevede legea, pe fiecare unitate imobiliara (apartament), o pot face utilizatorii prin asociațiile de proprietari.

Cantitatea de apă facturată depinde de corectitudinea transmiterii consumurilor, starea instalațiilor comune ale scării, eventualele consumuri de apă necontorizate din subsolul blocurilor și posibilele intervenții ale persoanelor neautorizate pentru repararea instalațiilor interioare.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button