Saturday , 4 February 2023, 05:25

Anunț dezbatere publică

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI anunță organizarea ședinței de dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 210/2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate și a documentaţiei de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2022 -2032, în Județul Vaslui.
Dezbaterea publică se va desfășura în data de 24.05.2022, ora 1400, în sala de şedinţe „Ştefan cel Mare” a Palatului administrativ al Judeţului Vaslui.

Despre Actual Vaslui

Vezi şi

Anunț privind finalizarea derulării proiectului grant pentru capital de lucru Agri-Food acordat întreprinderii IGNAT AGRO FARM SRL

IGNAT AGRO FARM SRL, anunță finalizarea derularii proiectului cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru …

Anunț privind începerea derulării proiectului grant pentru capital de lucru Agri-Food acordat întreprinderii MARA ENTERPRISE S.R.L.

MARA ENTERPRISE S.R.L., anunță începerea derulării proiectului cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD” …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *