ActualitateAnunţuriLocal

ANUNȚ – Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice

Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti – judeţul Vaslui (APC Vaslui) anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul ariei delegării, pentru perioada 2023 – 2028, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația aferentă proiectului de hotărâre include:

– nota de fundamentare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul ariei delegării, pentru perioada 2023 – 2028;

– textul complet al proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul ariei delegării, pentru perioada 2023 – 2028.

Documentația poate fi consultată:

  • pe site-ul asociației ADI – APC Vaslui: www.apc-vaslui.ro;
  • la sediul APC Vaslui: mun. Vaslui, strada Decebal, nr. 16, et. 2, camera nr. 8, jud. Vaslui.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 29.09.2023, astfel:

– ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: apcvaslui@gmail.com;

– prin poștă, pe adresa APC Vaslui: mun. Vaslui, str. Decebal, nr. 16, et. 2, camera nr. 8, jud. Vaslui;

– la sediul APC Vaslui din mun. Vaslui, strada Decebal, nr. 16, et. 2, camera nr. 8, jud. Vaslui.

Materialele transmise vor purta mențiunea ,,Propuneri privind <Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul ariei delegării, pentru perioada 2023 – 2028”.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: telefon: 0720.054.355, e-mail: apcvaslui@gmail.com.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button