ActualitateLocal

Alte trei „Școli Europene” în județul Vaslui!

Succes maxim la Competiţia Naţională „Şcoala Europeană” 2023 pentru şcolile din judeţul Vaslui! 3 candidaturi, 3 „Şcoli Europene”!

În perioada 8-13 mai 2023, la Constanța, a avut loc evaluarea portofoliilor depuse de unităţile şcolare din ţară în cadrul Competiţiei Naţionale pentru obţinerea Certificatului „Şcoală Europeană”, ediţia 2023.

Această inițiativă a Ministerului Educaţiei, află la a XVIII-a ediție, se bucură de recunoaștere din partea instituțiilor europene.

Competiția se adresează unităţilor de învăţământ preuniversitar care au fost şi sunt implicate în programele europene din domeniul educației și formării profesionale. Odată obţinut, certificatul „Şcoală Europeană” este valabil pentru o perioadă de trei ani, după care şcoala trebuie să candideze din nou pentru a reconfirma titlul obţinut.

Competiția constă în evaluarea calității și coerenței managementului școlii, reflectat în documentele manageriale, a rezultatelor elevilor la învățătură, examene naționale, olimpiade și concursuri școlare, precum și a impactului activităților derulate în cadrul proiectelor europene asupra calităţii educaţiei, culturii organizaționale și a ethosului școlii.

La această ediţie au participat 150 de unităţi şcolare din majoritatea judeţelor ţării şi au fost premiate 105.

Din județul Vaslui, la editia 2023, au candidat 3 unităţi şcolare: Liceul Tehnologic „Ion Mincu” Vaslui, Școala Gimnazială „George Tutoveanu” Bârlad și Școala Gimnazială „Manolache Costache Epureanu” Bârlad. În urma evaluării portofoliilor de către Comisia Naţională numită de Ministerul Educaţiei, toate cele 3 unităţi şcolare au obţinut certificatul „Şcoală Europeană”, obținând, din maximul de 200 puncte, punctaje remarcabile, situându-se pozițiile 1, 2 și 4 din cele 105 școli premiate.

„Certificarea școlilor cu titlul „Școală Europeană” le conferă recunoaștere și prestigiu în cadrul comunităților educaționale, iar eforturile pe care le fac pentru obținerea / menținerea titlului obținut determină un interes tot mai crescut pentru dezvoltarea de noi și noi proiecte europene, ceea ce conduce la o îmbunătățire a managementului școlar, la creşterea calităţii educaţiei Vasluiene și la dezvoltarea unei culturi organizaționale solide”, au transmis reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Vaslui.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button