ActualitateLocal

Acord de cooperare dintre ISJ Vaslui şi Direcţia Educaţie a raionului Ialoveni


Un nou eveniment a venit să completeze amplă paletă de acţiuni consacrate instituţionalizării cooperării cu organisme similare din Republica Moldova: parafarea Acordului de Cooperare dintre Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui şi Direcţia Educaţie a raionului Ialoveni – Republica Moldova.
Acest fapt a fost posibil graţie participării celor două reprezentante ale structurilor de conducere: profesor Gabriela Plăcintă, inspector şcolar general la Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui şi şefa Direcţiei Educaţie a raionului Ialoveni, Galina Niţa, la un eveniment de înaltă ţinuă organizat la Liceul Teoretic din Costeşti raionul Ialoveni. Doamna învăţătoare Maria Mihăilescu, de la Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” din Husi a susţinut o lecţie demonstrativă la o clasa a IV-a (cu elevi de la şcoala din Costeşti), intitulată “Limba noastră-i o comoară”. Au participat învăţătorii din Husi, domnişoara director a Liceului, preotul I. Radu şi domnul primar al municipiului Huşi, Ioan Ciupilan.
Instituţiile semnatare se angajează să coopereze în sprijinul tuturor elevilor de la toate formele de învăţământ din subordine. Cooperarea în beneficiul elevilor dintre cele două instituţii va fi întreprinsă în spiritul valorilor perene ale educaţiei, îmbinate cu scopurile şi idealurile comune ale celor două ţări: solidaritate, democraţie, proximitate, angajament, lucrul în echipă, responsabilitate individuală, responsabilitate colectivă, acestea fiind coordonatele transmise tuturor structurilor subordonate. Cooperarea va viza, de asemenea, dezvoltarea tuturor tipurilor şi formelor de educaţie prezente şi practicate în structurile subordonate.
Preocupare susţinută, demarată în toamna anului 2016 prin demersuri la Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, continuată cu semnarea Acordului bilateral cu Inspectoratul Şcolar Naţional din Chişinău, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din Republica Moldova, Direcţia Învăţământ a raionului Cahul şi Direcţia Învăţământ a raionului Anenii Noi, această iniţiativă fără precedent s-a concretizat, până acum, în numeroase acţiuni concrete: vizite de lucru, cursuri de formare, simpozioane şi conferinţe, concursuri şcolare cu participare mixtă, crearea unor instrumente de lucru comune, proiecte educative bilaterale complexe, cu participarea tuturor actorilor comunităţii, sub bagheta şcolilor.
În perioada 24 aprilie – 22 mai 2018, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui organizează activităţi metodico-ştiinţifice, didactice şi artistice fără precedent, în care sunt implicaţi un număr însemnat de cadre didactce şi de conducere, inspectori şcolari, elevi şi părinţi, reprezentanţi ai comunităţilor locale, lideri spirituali ai ortodoxiei, pentru a trece la înfăptuirea prevederilor din Acordurilor de cooperare semnate în luna februarie 2018 cu Direcţiile Învăţământ ale raioanelor Cahul şi Anenii Noi. În acest sens, până la 26 aprilie 2018, 300 de directori de instituţii de învăţământ din raioanele Cahul şi Anenii Noi, şefii şi adjuncţii Direcţiilor Învăţământ ale acestor raioane, învăţători şi profesori, responsabili metodici, au participat la cea mai amplă mobilizare de acest fel a cadrelor didactice din judeţul Vaslui, coordonată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui. De asemenea, sub semnul punerii în aplicare a Acordurilor de cooperare se află şi cursul de formare IF Profs, oferit de Institutul Francez profesorilor din Republica Moldova prin intermediul formatorului şi administratorului platformei pentru România, inspectorul şcolar pentru limbi moderne de la ISJ Vaslui, prof. Alexandru Mîţă.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button