Anunţuri

1.455 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Job_300x168
Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România,
1.455 locuri de muncă vacante, după cum urmează:
Spania – 801 locuri de muncă: 800 muncitor necalificat în agricultură, 1 maseur;
Germania – 252 locuri de muncă: 25 asistent medical, 24 ospătar, 24 electrician montator,
17 electrician în construcţii, 15 factor poştal, 15 şofer autocamion, 11 mecanic instalaţii
sanitare, de încălzire şi aer condiţionat, 10 tehnician electronist, 9 ajutor în producţie, 8
inginer electrician, 8 inginer mecatronist, 8 inginer mecanic, 7 bucătar, 4 dezvoltator
software, 4 electrician, 3 recepţioner, 3 şofer profesionist, 3 ajutor în depozit, 3 ajutor în
producţie, 3 bucătar grill, 3 integrator software, 3 lăcătuş mecanic, 3 manipulant mărfuri,
3 mecanic maşini şi utilaje, 3 mecanic industrial, 3 medic specialist ortopedie, 3 operator
CNC (frezor/strungar), 3 operator maşini prelucrare mase plastice, 3 sudor MAG, 2 barman,
2 bucătar/commis de cuisine, 2 inginer software, 2 mecatronist, 2 tâmplar, 2 recepţioner,
2 visual designer, 2 zugrav, 2 personal servire clienţi, 1 demichef de rang (f/b), 1
dezvoltator IT, 1 modelator specialist Maya/3D Studio Max 3D, 1 vopsitor auto;
Marea Britanie – 110 locuri de muncă: 60 îngrijitor persoane la domiciliu, 50 îngrijitor
persoane;
Italia – 60 locuri de muncă: 30 asistent medical, 30 îngrijitor persoane;
Suedia – 57 locuri de muncă: 20 femeie de serviciu, 15 vopsitor auto, 10 tinichigiu auto, 6
manager proiect, 6 dezvoltator componente auto;
Cehia – 50 locuri de muncă: 20 operatori ma ini-unelte-sculer (presă de mână),15ș
lefuitor/pilitor, 10 ofer profesionist camion (Europa), 5 tractorist-operator ma ină deș ș ș
recoltat i expeditor;ș
Slovacia – 37 locuri de muncă: 30 ofer autocamion transport interna ional, 7 îngrijitorș ț
persoane/infirmier, 2 bucătar;
Norvegia – 36 locuri de muncă: 10 montator acoperişuri, 10 zugrav, 6 tâmplar, 6
tâmplar/parchetar, 4 dulgher cofraje;
Croaţia – 12 locuri de muncă: 3 instalator conducte, 2 bucătar, 2 sudor oxyacetilenic, 2
instalator sanitar, 2 instalator încălzire centrală, 1 sudor TIG;
Bulgaria – 10 locuri de muncă: 10 operator în industria de prelucrare a lemnului;
Olanda – 10 locuri de muncă: 10 dulgher construcţii;
Finlanda – 9 locuri de muncă: 6 operator CNC, 1 lucrător în metal-sudor, 2 arhitect naval;
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
Operator de date cu caracter personal nr. 497
Str. Avalanşei, nr. 20-22, Sector 4, Bucure tiș
Tel.: +4 021 303 98 31; Fax: +4 021 303 98 38
e-mail: anofm@anofm.ro; mass.media@anofm.ro
www.anofm.ro; www.facebook.com/fiiinformat
• Lituania – 7 locuri de muncă: 5 tehnician electrician, 1 tehnician mecatronist, 1 inginer în
industria maselor plastice;
Franţa – 3 locuri de muncă: 1 asistent director hotel, 1 asistent manager, 1 recepţioner;
Austria – 1 loc de muncă: 1 ofi er proiecte europene;ț

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button