La Dodești va funcționa un Centru Comunitar integrat!

La Dodești se deruleaă proiectul ”Înființarea și Funcționarea Centrului Comunitar Integrat din Comuna Dodești, Județul Vaslui”.

Proiectul este implementat de către Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași în calitate de lider de proiect alături de partenerii săi – Comuna Dodești și Școala Gimnazială “Victor Ion Popa” Dodești.

Astfel, 250 de persoane din comuna Dodești vor fi implicați în activitățile proiectului, obiectivul general fiind dezvoltarea și implementarea de măsuri integrate pentru îmbunătățirea calității vieții acestora.

Anca Diana Maftei Păvălucă, managerului proiectului, a precizat că perioada de implementare este de 2 ani și 6 luni, urmând a fi asigurate servicii Socio-Educaționale, de Îngrijire la Domiciliu Pentru Vârstnici, Informare și Consiliere Socio-Profesională, Măsuri pentru Dezvoltare Comunitară.

Gabriela Janeta Simion, directorul Școlii Gimnaziale “Victor Ion Popa” Dodești, a vorbit despre importanța accesului la educație în dezvoltarea comunității și a mărturisit că prin intermediul măsurilor educaționale din cadrul acestui proiect se va oferi sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație în vederea diminuării fenomenului de părăsire timpurie a școlii: se va implementa un program educațional adaptat programei școlare și nivelului de dezvoltare a fiecărui copil; pentru stimularea participării la activitățile educaționale, copiii din comunitatea marginalizată vor primi  pachete integrate (rechizite și materiale educaționale, echipamente sportive, transport, consultații oftalmologice de specialitate și ochelari) iar părinții/aparținători vor beneficia de servicii de educație parentală; elevii din ciclul primar și gimnazial vor beneficia de servicii pentru de tip ”Școala după scoală” și zilnic vor avea câte o masă caldă.

Primarul comunei Dodești, Loredana Cerbu, și-a exprimat entuziasmul față de implementarea acestui proiect în comunitate, a detaliat aspecte legate de contextul creării proiectului din perspectiva economico–administrativă, a vorbit despre Centrul Comunitar Integrat Dodești prin intermediul căruia se vor dezvolta și furniza servicii sociale, socio-educaționale și medico-sociale, subliniind totodată impactul pozitiv pe care activitățile pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii îl vor avea asupra dezvoltării comunității locale: se vor lua măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă pentru un număr de 125 de membri ai grupului țintă:  informare, consiliere profesională și mediere socio-profesională; se vor furniza 4 cursuri de formare profesională: (Îngrijitoare Bătrâni la Domiciliu, Ajutor de Bucătar, Lucrător Finisor Construcții, Frizer) prin intermediul cărora 65 de persoane vor dobândi o calificare profesională iar 32 de persoane vor obține un loc de muncă sau vor desfășura o activitate independentă.

Loredana Cerbu a menționat că ”o persoană certificată profesional aduce valoare comunității, prin ocuparea unui loc de muncă se contribuie direct la creșterea economiei localității și implicit la îmbunătățirea calității vieții tuturor membrilor acesteia”.

Comuna Dodești implementează din anul 2018 proiectul „Centru multifuncțional de zi în comuna Dodești, județul Vaslui”, finanțat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin FEADR sub Măsura 19.2, prin intermediul căruia se realizează construcția și dotarea Centrului multifuncțional de zi în comuna Dodești.

Despre Actual Vaslui

Vezi şi

45 de unităţi şcolare vor funcţiona în scenariul roşu de săptămâna viitoare

45 de unităţi de învăţământ din judeţul Vaslui vor funcţiona în scenariul roşu de la …

Trei accidente ciudate în mai puțin de o oră

Astăzi, ambulanțierii au fost solicitați să intervină la trei evenimente rutiere ciudate, în mai puțin …

Un comentariu

  1. Foarte frumos , felicitari si succes!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *