ActualitateLocal

Jumătate dintre vasluieni lucrează în agricultură

zzzzz
Conform datelor Direcției Județene de Statistică (DJS) Vaslui, în anul 2014, un procent de 47,9% din populația ocupată a județului care recent a trecut din nou pe primul loc la șomaj se ocupă cu agricultura. La mare distanță, numai 16,4% din populațiie era angajată în industrie, iar 10,4% presta activități de comerț. Potrivit datelor statistice privind structura populației ocupate civile pe principalele activități ale economiei naționale, 6% din populația județului Vaslui era încadrată în învățământ, iar 5,4% în domeniul sănătății.
“Populația ocupată civilă cuprinde toate persoanele care, în anul de referință, au desfășurat o activitate economico-socială aducătoare de venit, cu excepția cadrelor militare și a persoanelor asimilate acestora, a salariaților organizațiilor politice, obștești și a deținutilor”, a precizat Teodor Iancu, directorul DJS Vaslui.
Deși agricultura absoarbe grosul populației ocupate a județului Vaslui, acești valuieni nu sunt înregistrați cu contracte de muncă și nu beneficiază de salarii.
Ca și salariați, sectorul industriei contabiliza cei mai mulți angajați, cu un număr de 13.805 salariați în 2014. În același an, pe segmentul comerț, hoteluri și restaurante, erau angajați 7.082 de oameni, în sănătate lucrau 6.481 salariați, în învățământ 6.481 salariați, în construcții activau 3.439 de angajați, în agricultură 2.675 salariați etc. Potrivit acelorași date statistice, în anul 2014, în județul Vaslui s-a înregistrat un număr total de 49.978 salariați, pentru ca în anul 2015 numărul angajaților să crească la 51.076 persoane.
Tot în anul 2014, cele mai mari câștiguri salariale din județul Vaslui le-au avut angajații din sectorul intermedierilor financiare și asigurări, dar și din sectoarele bugetare (administrație, învățământ, sănătate).
Câștigul salarial mediu nominal brut cuprinde: salariile, respectiv drepturile în bani și în natură cuvenite salariaților pentru munca efectiv prestată (inclusiv pentru timpul lucrat suplimentar), potrivit formei de salarizare aplicată, sporurile și indemnizațiile acordate ca procentaj din salariu sau în sume fixe, alte adaosuri la salarii potrivit legii. Salariul nominal mai cuprinde sumele plătite pentru timpul nelucrat (indemnizațiile pentru concediile de odihnă și de studii, zile de sărbătoare și alte zile libere, sumele plătite din fondul de salarii pentru concediile medicale), premiile, primele de vacanță și alte sume plătite din fondul de salarii potrivit prevederilor legislației în vigoare sau contractelor colective de muncă, precum și sumele plătite din profitul net și din alte fonduri (inclusiv contravaloarea tichetelor de masă).
Potrivit reprezentanților DJS Vaslui, câștigul salarial mediu brut din sectorul intermedieri fiannciare a fost de 3.089 lei, în timp ce câștigul mediu net a fost de 2.226 lei. De asemenea, în administrație câștigul mediu net a fost de 2.335 lei, în învățământ de 1.768 lei, în timp ce în sănătate câștigul mediu net a fost de 1.237 lei. Spre comparație, în industrie câștigul salarial mediu net s-a ridicat la 1.140 lei, iar în construcții la 1.087 lei. În anul 2015, câștigul salarial mediu brut a fost de 1.877 lei, iar cel net de 1.387.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button